Tòa Thánh được đánh giá tốt

trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

 

Tòa Thánh được đánh giá tốt trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 10-06-2021) - Theo báo cáo của Cơ quan Moneyval được công bố hôm thứ Tư 09 tháng 6 năm 2021, trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Tòa Thánh đã có những bước tiến tích cực.

Moneyval là Cơ quan giám sát chống rửa tiền của Hội đồng châu Âu, hoạt động giám sát đưa ra đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn toàn cầu của Lực lượng Ðặc nhiệm Hoạt động Tài chính (FATF).

Theo ông Carmelo Barbagallo, Chủ tịch Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính của Vatican (AIF), Báo cáo của Moneyval là một tài liệu gồm 200 trang có tầm quan trọng lớn, vì qua đó đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Kể từ khi Vatican gia nhập Moneyval, đây là kết quả đánh giá đầu tiên về hiệu năng. Ðó là một thẩm định đặc biệt quan trọng và rất tốt.

Thẩm định của Moneyval theo bốn cấp độ: hiệu năng "thấp", "trung bình", "cao" và "rất cao". Ðối với cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, theo Báo cáo của Moneyval, Tòa Thánh đã nhận được 5 phán quyết về hiệu năng là "cao" và 6 "trung bình". Không có trường hợp nào bị đánh giá là "thấp".

Ông Barbagallo cho biết để hiểu tầm quan trọng của sự thẩm định về Vatican, cần nhớ rằng cho đến nay Cơ quan này chưa bao giờ đánh giá cho bất cứ quốc gia nào ở cấp độ "rất cao", và đánh giá "cao" là điều hiếm. Vatican được năm đánh giá "cao" về sự cộng tác quốc tế, về sự cảnh giác, về hệ thống tài chánh, về pháp nhân và sau cùng về sự chống tài trợ khủng bố.

Chủ tịch Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính của Vatican khẳng định: "Các khuyến nghị được thể hiện trong báo cáo của Moneyval đối với Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính của Vatican là một khuyến khích để làm tốt hơn nữa, luôn duy trì chất lượng nguồn nhân lực cao và tăng cường hoạt động của tất cả các cơ quan có liên quan trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Chúng là những gợi ý giúp Toà Thánh thực hiện mục tiêu cuối cùng của sứ mệnh của Giáo hội trong điều kiện minh bạch và chính xác tối đa về tài chính".

Trong một tuyên bố, Phòng báo chí Toà Thánh bày tỏ: "Tòa Thánh hoan nghênh Báo cáo Moneyval công bố hôm thứ Tư 09/6 và khuyến khích tiếp tục theo con đường đã thực hiện".

"Với việc công nhận hiệu năng của các biện pháp được áp dụng bởi tất cả các cơ quan có liên hệ đến chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, Tòa Thánh đảm bảo cam kết sẽ tiếp tục con đường tuân thủ đầy đủ các thông số quốc tế tốt nhất và sẽ đánh giá cẩn thận các khuyến nghị có trong Báo cáo".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page