Phúc trình của Cơ quan Moneyval

về tài chánh Vatican

 

Phúc trình của Cơ quan Moneyval về tài chánh Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-06-2021) - Cơ quan quốc tế Moneyval đánh giá tốt những cố gắng của Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Moneyval là một Ủy ban được thành lập cách đây 24 năm (1997), do Hội đồng Âu châu và qui tụ các chuyên gia thẩm định về hiệu năng của các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại các quốc gia thành viên của tổ chức này.

Hôm 9 tháng 6 năm 2021, phúc trình dài hơn 200 trang của cơ quan Moneyval đã được công bố, sau những ngày làm việc với các chức sắc liên hệ của Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican, đứng đầu là ông Carmelo Barbagallo, Chủ tịch cơ quan Giám sát và thông tin tài chánh của Vatican, gọi tắt ASIF.

Thẩm định của Moneyval về các quốc gia thành viên theo các tiêu chuẩn chính của quốc tế, gồm bốn hạng là: thấp (bassa), trung bình (moderata), cao (sostanziale) và rất cao (elevata).

Thẩm định của Moneyval về hiệu năng của Vatican được coi là tích cực, với năm phán đoán "cao" (sostaziale), và sáu phán đoán "trung bình".

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, ông Barbagallo nói rằng thẩm định của Moneyval về Vatican thật là một sự khích lệ hãy làm tốt hơn nữa. "Từ khi Vatican gia nhập tổ chức Moneyval, đây là thẩm định đầu tiên về hiệu năng, là một sự kiểm chứng quan trọng và đã tiến hành tốt. Vatican được năm phán đoán "cao" và sáu phán đoán trung bình, và không có phán đoán nào là "thấp" về hiệu năng.

Ông Barbagallo cho biết: Ðể hiểu tầm quan trọng của sự thẩm định về Vatican, cần nhớ rằng cho đến nay Moneyval chưa hề "chấm điểm" cho ai được hạng "rất cao", và phán đoán "cao" là điều hiếm. Vatican được năm phán đoán "cao" về sự cộng tác quốc tế, về sự cảnh giác, về hệ thống tài chánh, về pháp nhân và sau cùng về sự chống tài trợ khủng bố.

Trong số những khía cạnh của Vatican cần phải làm việc hơn nữa để cải tiến, Moneyval nói đến vấn đề thi hành công lý, đặc biệt là về sự mau lẹ trong việc xét xử, và tác dụng răn đe của các bản án tại Vatican. Phán đoán về các khía cạnh này được xếp hạng là "trung bình", điều này có nghĩa là cần phải có một số hoạt động để sửa chữa, cải tiến. Cần nói thêm rằng trong số những nước được Moneyval thẩm định mới đây, không có nước nào được phán đoán là "cao" hoặc "rất cao". Moneyval nhận thấy rằng các cuộc điều tra lâu dài, và hiệu năng xét xử của Vatican tùy thuộc những nước khác trong việc tìm được thông tin quan trọng để bổ túc các cuộc điều tra của mình".

(Rei 9-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page