Nhà thờ Công giáo

tại Kamloops bị xúc phạm

 

Nhà thờ Công giáo tại Kamloops bị xúc phạm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kamloops (RVA News 09-06-2021) - Sau vụ khám phá di cốt 215 học sinh thổ dân ở Kamloops, nhà thờ thánh Giuse của Công giáo, gần trường nội trú thổ dân, đã bị phá hoại. Kẻ vô danh đã dùng sơn xịt để viết những câu xúc phạm trên cửa chính và tường thánh đường để chống Công giáo.

Ngày 31 tháng 5 năm 2021, Tù trưởng thổ dân Tk'emlúps đã lên án vụ này và nói rằng: "Chúng tôi rất xúc động khi hay tin nhà thờ thánh Giuse bị phá hoại. Nhà thờ đã được chính các thành viên bộ lạc Tk'emlúps xây cất trên đất đó. Chúng tôi thông cảm nhiều xúc động liên quan đến trường nội trú do Công giáo đảm trách. Ðồng thời chúng tôi tôn trọng những chọn lựa mà các tổ tiên bộ lạc Tk'emlúps cách đây hơn 100 năm, khi dựng lên thánh đường này".

(CNA 7-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page