Ðại hội các giám mục Australia

 

Ðại hội các giám mục Australia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Canberra (RVA News 09-06-2021) - Tăng cường việc huấn luyện, trở thành thừa sai hăng say hơn và thăng tiến đoàn thể tính của hàng giám mục. Ðó là ba ưu tiên đã được Hội đồng Giám mục Australia đề ra trong khóa họp toàn thể, từ ngày 6 đến 13 tháng 5 năm 2021, dưới dạng trực tuyến vì đại dịch. Thông cáo chung kết của khóa họp này mới được công bố trong những ngày qua.

Trước tiên về vấn đề huấn luyện, các giám mục Australia nhấn mạnh rằng việc huấn luyện có liên hệ tới tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa và kéo dài suốt cuộc đời. Việc huấn luyện uốn nắn đức tin, mang lại hình thể cho chức năng làm môn đệ, và gia tăng kiến thức, có những hiệu quả hoán cải, xây dựng cộng đoàn Giáo hội, thăng tiến tinh thần đồng trách nhiệm đối với sứ vụ của Giáo hội, chuẩn bị các tín hữu Công giáo phục vụ. Vì thế, Hội đồng Giám mục Australia tái khẳng định rằng việc huấn luyện phải được thích ứng, đặc biệt với các ơn gọi đặc thù và thừa tác vụ khác nhau giữa lòng cộng đoàn Giáo hội. Việc huấn luyện đòi phải có những sáng kiến, các khóa học và chương trình do các tổ chức Công giáo và cả các tổ chức đời cống hiến.

Về sự cần thiết phải trở thành thừa sai hăng say hơn, Hội đồng Giám mục Australia đi từ Tông huấn "Evangelii gaudium", niềm vui Phúc Âm, của Ðức Thánh cha Phanxicô để nhắc nhở rằng Giáo hội dễ co cụm vào mình, tự tham chiếu, trong khi có một động lực truyền giáo thúc đẩy các giám mục trình bày và thăng tiến các giáo huấn của Chúa Kitô một cách sinh động và có sức thu hút. Sức đẩy truyền giáo ấy cũng đòi phải cống hiến cho Giáo hội một cái nhìn mới về những gì có thể xảy ra, một cái nhìn qui hướng về Chúa Kitô và về lối sống mà Chúa chỉ cho chúng ta: nghĩa là hành động khiêm tốn, tìm kiếm công lý, nói sự thật, cống hiến sự chữa lành và tiến đến sự phục vụ.

Sau cùng là sự thăng tiến đoàn thể tính của Hội đồng Giám mục. Tuy mỗi giám mục thi hành sứ vụ trong giáo phận thuộc quyền, nhưng tất cả đều chia sẻ trách nhiệm toàn quốc. Từ đó, Hội đồng Giám mục kêu gọi tất cả các giám mục hãy dấn thân suy tư và phân định chung về những vấn đề quan trọng, đồng hành và nâng đỡ nhau. Sự thăng tiến này nhắm đạt tới một cộng tác phục vụ hiệu năng hơn trong đời sống và sứ mạng của Giáo hội.

(Vatican News 6-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page