Vatican kết luận: Cáo buộc chống Chủ tịch

Hội đồng giám mục Ba Lan là vô căn cứ

 

Vatican kết luận: Cáo buộc chống Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan là vô căn cứ.

Hồng Thuỷ

Vatican (Vatican News 9-06-2021) - Ngày 8 tháng 6 năm 2021, Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại thủ đô Vác-sa-va của Ba Lan đã đăng thông cáo cho biết Vatican đã điều tra những cáo buộc cho rằng Ðức Tổng Giám mục Stanislaw G#decki, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, đã hành xử thiếu sót trong hai vụ giáo sĩ lạm dụng trẻ vị thành niên, và Vatican phán quyết rằng những cáo buộc này là không có căn cứ.

Ðức Tổng Giám mục Gadecki 71 tuổi, là tổng giám mục của Pozna từ năm 2002. Ngài được bầu làm Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan vào năm 2014 và nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2019. Ngài cũng là phó Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Châu Âu.

Tòa thánh đã điều tra các cáo buộc về Ðức Tổng Giám mục Gadecki theo những điều luật của tự sắc Vos estis lux mundi - Các con là ánh sáng thế gian - do Ðức Thánh Cha Phanxicô ban hành vào năm 2019 và được thử nghiệm trong thời gian 3 năm.

Thông cáo của Tòa Sứ thần cho biết sau khi nhận được thông báo chính thức về các cáo buộc, dựa trên các quy định của Bộ Giáo luật và tự sắc nói trên, Tòa Thánh đã tiến hành điều tra về cáo buộc Ðức Tổng Giám mục Gadecki thiếu sót trong việc xử lý các trường hợp lạm dụng tÍnh dục trẻ vị thành niên bởi một linh mục của Tổng giáo phận Pozna và một linh mục của Giáo phận Bielsko-Zywiec.

Và thông cáo cho biết kết luận của Tòa Thánh: "Sau khi phân tích kỹ lưỡng các tài liệu thu thập được, Tòa Thánh nhận thấy những cáo buộc trên là vô căn cứ, và do đó các đơn khiếu nại trong những trường hợp này bị bác bỏ và quá trình tố tụng được coi là được khép lại."

Ngày 9 tháng 5 năm 2019 Ðức Thánh Cha đã ban hành tự sắc mới Vos estis lux mundi - Các con là ánh sáng thế gian - thiết định các quy luật và thủ tục mới về việc trình báo những vụ xách nhiễu và bạo hành tính dục trẻ vị thành niên, đồng thời cũng đảm bảo sao cho các giám mục và các Bề trên dòng tường trình trách nhiệm về hoạt động của các vị. Tự sắc ấn định nghĩa vụ buộc các giáo sĩ và tu sĩ phải trình báo các vụ lạm dụng. Mỗi giáo phận phải có một hệ thống mà dân chúng có thể lui tới và liên lạc cách dễ dàng để đón nhận những lời tố giác lạm dụng. (CNA 08/06/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page