Giáo hội Công giáo Nga tiến hành

án phong thánh tử đạo

 

Giáo hội Công giáo Nga tiến hành án phong thánh tử đạo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Moscow (RVA News 08-06-2021) - Giáo hội Công giáo tại Nga đang tiến hành và điều chỉnh án phong chân phước cho các vị tử đạo dưới chế độ cộng sản tại nước này, trong thế kỷ 20.

Hãng tin Acistampa truyền đi ngày 5 tháng 6 năm 2021, tại Roma cho biết hôm 21 tháng 5 năm 2021, Ðức Tổng giám mục Paolo Pezzi của Giáo phận Mẹ Thiên Chúa, ở thủ đô Mascvơva đã chủ tọa phiên họp thứ 10 của tòa án giáo phận để điều chỉnh lại án phong: con số các Vị Tôi tớ Chúa được cứu xét trong án phong được giảm từ 15 xuống còn 10 vị, và danh xưng án phong từ nay được gọi là "Án phong chân phước hoặc tuyên bố là tử đạo cho Ðức cha Antonio Maletsky (1861-1935), Giám mục hiệu tòa Donizana, Giám quản tông tòa Leningrad và 9 bạn bị giết vì sự oán ghét đức tin".

Ngoài Ðức cha Maletsky, còn có giám chức Konstantin Budkevich (1867-1923), 4 linh mục, Mẹ Ekaterina Sienskaya, tục danh là Anna Abrikosova (1883-1936) và một giáo dân. Tất cả đều là những người bị sát hại trong cuộc bách hại của cộng sản Nga, bôn-xê-vích.

Bộ Phong thánh đã cho phép gộp Ðức cha Karol Svlivosky (1855-1933) ở Vladivostok và một linh mục khác vào án phong này, nhưng loại ba người khác khỏi danh sách. Trong vòng vài năm tới đây, người ta hy vọng có thể hoàn tất cuộc điều tra ở cấp giáo phận về các vị Tôi tớ Chúa này và hồ sơ được chuyển về Bộ Phong thánh ở Roma để cứu xét.

(Acistampa 5-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page