Vì đại dịch, tài trợ cho các xứ truyền giáo

bị suy giảm nhiều

 

Vì đại dịch, tài trợ cho các xứ truyền giáo bị suy giảm nhiều.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-06-2021) - Vì đại dịch Covid-19, các ngân khoản lạc quyên được trong năm 2020 và năm 2021 để giúp các xứ truyền giáo, trong đó có Việt Nam, bị suy giảm nhiều.

Trong phiên họp trực tuyến của các vị Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, hôm 2 tháng 6 năm 2021, cha Tadeusz Nowak, OMI, Tổng thư ký Hội Truyền bá Ðức tin, cho biết Quỹ Liên Ðới hoàn vũ, gồm các tiền lạc quyên được trong Ngày Thế giới Truyền giáo và những tiền dâng cúng khác trong năm 2020 bị giảm nhiều so với năm 2019 trước đó, đặc biệt tại các nước Tây Âu và Bắc Mỹ, vì thế số tiền dùng để tài trợ năm nay giảm hơn 23 triệu 800 ngàn Mỹ kim, tức là giảm 26% so với năm ngoái. Do đó nhiều dự án do các giám mục xin tài trợ không thể được đáp ứng.

Ði vào chi tiết hơn, số tiền quyên góp được cho các xứ truyền giáo năm 2021 tại Mỹ, giảm gần 16 triệu Mỹ kim, tức là giảm 40%. Số tiền quyên góp tại Âu châu giảm hơn 5 triệu Mỹ kim, tức là bớt 14%. Số tiền quyên tại Á châu giảm hơn 2 triệu Mỹ kim, tức là giảm 27%, trong khi Phi châu giảm 400,000 Mỹ kim, tức là 14%. Trái lại ở Úc châu, ngân khoản lạc quyên hơi tăng một chút.

Cha Nowak cho biết ngày 1 tháng 6 năm 2021, tổng cộng số tiền các vị Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo trình cho Ðại hội, là 63 triệu 303 ngàn Mỹ kim. Lý do vì số tiền quyên được trong năm 2020 ít hơn 24 triệu 750 ngàn Mỹ kim, so với năm 2019 trước đó.

Tuy có sự suy giảm trên đây, các Hội Giáo hoàng Truyền giáo vẫn cố gắng tài trợ 5 trường thuộc Bộ Truyền giáo ở Roma trong đó có Ðại học Giáo hoàng Urbaniana, Trường thánh Phaolô, Trường thánh Phêrô, Học viện "Mẹ Giáo hội" dành cho các nữ tu ở Castel Gandolfo. Ngoài ra, Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương vẫn tiếp tục được tài trợ.

Trong năm học sắp tới 2021-2022, Trường thánh Phaolô sẽ đón nhận ba linh mục từ Việt Nam, và trường thánh Phêrô đón nhận bảy linh mục Việt Nam.

(Fides 4-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page