Tòa Thánh nhiệt liệt hỗ trợ

các quyết tâm bài trừ tham nhũng

 

Tòa Thánh nhiệt liệt hỗ trợ các quyết tâm bài trừ tham nhũng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (RVA News 05-06-2021) - Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher tuyên bố Tòa Thánh nhiệt liệt hỗ trợ các quyết tâm bài trừ tham nhũng, đồng thời thăng tiến một nền văn hóa thanh liêm sâu rộng.

Ðức Tổng giám mục Gallagher bày tỏ lập trường trên đây, tại khóa họp đặc biệt của Ðại hội đồng Liên Hiệp Quốc tiến hành trong hai ngày mùng 3 và 4 tháng 6 năm 2021, tại New York về chủ đề: "Những thách đố và các biện pháp phòng ngừa, bài trừ tham nhũng và củng cố sự cộng tác quốc tế".

Ngoại trưởng Tòa Thánh đặc biệt chào mừng việc thông qua tuyên ngôn chính trị vào đầu khóa họp vừa kết thúc, trong đó có khẳng định rằng: "Chúng tôi cùng quyết tâm thực sự đương đầu với những thách đố và áp dụng các biện pháp phòng ngừa và bài trừ tham nhũng cũng như củng cố sự cộng tác quốc tế".

Trong bài tham luận, sau khi tố giác nạn tham nhũng lan tràn trong mọi lãnh vực và tại mọi quốc gia, cũng như những hậu quả tai hại của nó, cản trở sự phát triển nhân bản toàn diện và sự xóa bỏ nghèo đói, làm giảm lòng tin tưởng của người dân nơi các tổ chức công quyền, Ðức Tổng giám mục ngoại trưởng Tòa Thánh còn nhấn mạnh rằng: "Do bản chất lan tràn và những hậu quả đa diện của tham nhũng, việc phòng ngừa tệ nạn này không phải chỉ đòi hỏi các cơ chế luật pháp, nhưng chúng ta còn phải thăng tiến một nền văn hóa rộng rãi về sự thanh liêm nữa".

"Chế độ pháp trị và phòng ngừa tội ác phải đi song song với nhau. Phòng ngừa tham nhũng có liên hệ mật thiết tới sự tôn trọng, và bảo vệ các quyền phổ quát của con người, trên bình diện quốc gia và quốc tế, như Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã nói: "Nền công lý đích thực không thể chỉ hài lòng với việc trừng phạt những kẻ phạm tội ác. Ðiều thiết yếu là đi xa hơn và làm tất cả những gì có thể để điều chỉnh, cải tiến và giáo dục con người".

Trong công cuộc này, Ðức Tổng giám mục Gallagher không quên nhắc đến những đóng góp quan trọng của các tổ chức xã hội dân sự, các hội đoàn, các tổ chức tôn giáo, cũng như các cơ quan nghiên cứu giúp nhà nước trong nỗ lực chống nạn tham nhũng.

(Rei 5-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page