Ðức Hồng y Marx từ chức

Tổng giám mục Munich

 

Ðức Hồng y Marx từ chức Tổng giám mục Munich.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Munich (RVA News 05-06-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô đã nhận đơn từ chức Tổng giám mục giáo phận Munich, do Ðức Hồng y Reinhard Marx đệ trình vì lý do những xì căng đan lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên tại Ðức, và cho phép Ðức Hồng y công bố lá thư từ chức viết ngày 21 tháng 5 năm 2021.

Ðức Hồng y Marx năm nay 68 tuổi, sinh ngày 21 tháng 9 năm 1953, thụ phong linh mục năm 1979 thuộc giáo phận Paderborn, và được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tại đây năm 1996, khi được 43 tuổi, trước khi được chuyển về làm giám mục chính tòa giáo phận Trier năm 2001. Cuối tháng Mười Một năm 2007, Ðức cha thăng Tổng giám mục giáo phận Munich và được Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI bổ nhiệm làm Hồng y năm 2010. Sau đó, Ðức Hồng y đã làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức trong sáu năm, từ 2014 đến 2020. Ngài cũng là thành viên Hội đồng Hồng y cố vấn của Ðức Thánh cha, Chủ tịch Hội đồng kinh tế của Tòa Thánh.

Trong thư, Ðức Hồng y Marx nhìn nhận "những thất bại về phương diện "cá nhân" và những "sai lầm về hành chánh", và cả sự thất bại của cơ chế và hệ thống liên quan đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục tại Ðức.

Ðức Thánh cha đã thông báo cho Ðức Hồng y rằng "lá thư từ chức này từ nay có thể được công bố và Ðức Hồng y có thể tiếp tục sứ vụ giám mục cho đến khi một quyết định được đề ra".

Trong thư, Ðức Hồng y Marx cho biết ngài có cảm tưởng "chúng ta đã đi tới một con đường cùng, nhưng ngõ kẹt này cũng có thể trở thành một khúc quanh theo hy vọng Phục sinh của tôi".

Ðức Hồng y Marx tiết lộ rằng trong những tháng vừa qua, ngài đã nhiều lần suy nghĩ về việc từ chức. "Cơ bản đối với con, vấn đề ở đây là đảm nhận một sự đồng trách nhiệm đối với thảm họa lạm dụng tính dục, mà các đại diện của Giáo hội đã phạm trong những thập niên gần đây". Chính vì thế, trong những tháng qua, Ðức Hồng y đã yêu cầu Văn phòng Luật sư Westpfahk Spilker Wastl điều tra về những vụ lạm dụng tính dục trong tổng giáo phận Munich và Freising của ngài, đồng thời cho biết sẽ không can thiệp để ảnh hưởng tới những kết quả điều tra".

Cũng văn phòng luật sư vừa nói đã được Ðức Hồng y Rainer Maria Woelki ủy nhiệm điều tra về những vụ lạm dụng trong tổng giáo phận Koeln của ngài và kết quả 800 trang điều tra đã được Ðức Hồng y Woelki công bố trong thời gian qua.

Phản ứng về việc Ðức Hồng y Marx từ chức, Ðức Hồng y Woelki cho biết ngài tôn trọng quyết định của Ðức Hồng y Tổng giám mục Munich, và tuyên bố rằng "vận mạng" của ngài ở trong tay Ðức Thánh cha. Hiện nay, hai vị thanh tra Tông tòa do Ðức Thánh cha cử tới đang điều tra sâu rộng về tình hình Tổng giáo phận Koeln.

(Vatican News 4-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page