Ðức Tổng giám mục giáo phận Vancouver

hứa sẽ hành động cụ thể

 

Ðức Tổng giám mục giáo phận Vancouver hứa sẽ hành động cụ thể.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vancouver (RVA News 04-06-2021) - Ðức cha Michael Miller, Tổng giám mục giáo phận Vancouver, ở miền Tây Canada, hứa sẽ có những hành động cụ thể, minh bạch, ủng hộ việc an táng và xác định căn tính của các học sinh thổ dân mới được khám phá tại trường nội trú, do Giáo hội Công giáo đảm trách ở Kamloops.

Vụ khám phá các di cốt của 215 học sinh thổ dân hồi cuối tháng Năm 2021, đã gây xôn xao lớn trong dư luận tại Canada.

Trong thư đề ngày 2 tháng 6 năm 2021, gửi nhà chức trách và các thổ dân khác, Ðức Tổng giám mục Miller, thuộc dòng thánh Basilio, viết: "Mỗi khi có những bằng chứng mới về một thảm trạng được phát hiện, hoặc một nạn nhân khác xuất hiện, thì vô số những vết thương lại được mở ra và tôi biết rằng kinh nghiệm đau thương của anh chị em lại tái diễn".

Trong thư, Ðức Tổng giám mục Miller lập lại lời xin lỗi của ngài với các thổ dân hồi năm 2013, về những lạm dụng xảy ra trong các trường nội trú dành cho thổ dân và cho biết ngài vẫn quyết tâm thi hành những lời đó. "Tôi muốn chân thành hết lòng xin lỗi những người sống sót và gia đình họ, cũng như những người bị thương tổn bởi đó, do những lo âu mà việc làm của những người Công giáo ấy đã tạo nên tại bất kỳ trường nội trú nào".

Các trường nội trú này do Bộ Thổ dân của chính phủ Canada trước kia thành lập và giao cho các tổ chức Kitô đảm trách, trong đó có cả các dòng tu Công giáo. Trường nội trú thổ dân ở Kamloops, thuộc bang British Colombia, với Vancouver là thủ phủ, được mở ra hồi năm 1890 và giao cho các tu sĩ dòng Hiến Sinh Ðức Mẹ Vô Nhiễm, OMI, đảm trách từ năm 1893 đến 1969.

Ðức Tổng giám mục Miller nói rằng "Chắc chắn Giáo hội Công giáo đã sai lầm khi thi hành chính sách thuộc địa của chính quyền Canada, một chính sách tai hại đối với các trẻ em, các gia đình và cộng đoàn thổ dân. Những lời xin lỗi này phải được đi kèm bằng những hành động cụ thể, giúp đẩy mạnh việc làm sáng tỏ sự thật hoàn toàn".

Ðức Tổng giám mục Miller cũng hứa mở các văn khố của giáo phận về các trường nội trú, đồng thời kêu gọi các tổ chức Công giáo khác cũng như của chính phủ cũng hãy tỏ ra minh bạch như vậy. Văn khố về trường nội trú ở Kamloops thuộc Tổng giáo phận Vancouver cho đến năm 1945 khi Kamloops được tách ra thành một giáo phận mới, hiện nay do Ðức cha Giuse Nguyễn Thế Phương cai quản. Văn khố Kamloops đã được trao cho Ủy ban Sự thật và Hòa giải của chính phủ Canada.

(CNA 3-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page