Ðức Hồng y Sako kêu gọi thủ tướng Irak

 

Ðức Hồng y Sako kêu gọi thủ tướng Irak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bagdad (RVA News 04-06-2021) - Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Canđê, đã gửi thư kêu gọi thủ tướng Mustafa al Kadhimi của Irak, hãy có những "bước tiến cụ thể và can đảm để phối hợp việc hình thành nhà nước hầu bảo đảm sự ổn định cho quốc gia".

Trong thư, Ðức Hồng y Sako nói rõ ràng: "Tình hình đất nước Irak hiện nay vẫn còn rất mơ hồ và phức tạp, về hình thái của quốc gia: liên bang, dân chủ, đời, hay tôn giáo". Ðối với Ðức Hồng y Sako, ngài thấy tất cả mọi con đường để tiến tới sự hòa giải hiện nay đang bị gián đoạn".

Thư của Ðức Hồng y Giáo chủ Công giáo Canđê có đoạn viết: "Thật là vô ích khi nói về đối thoại cởi mở mà không có một ý chí chính trị đích thực và trách nhiệm, với tinh thần quốc gia, có khả năng xây dựng những tương quan mới mẻ và cộng tác chân thành để đạt tới sự bình đẳng giữa mọi người dân Irak, bảo đảm các quyền lợi và dịch vụ của họ". Ðể đạt được những điều ấy, "cần có một hiệp định về hình thức của quốc gia và Hiến pháp. Các nhà chính trị của chúng ta phải là những con người yêu nước, tìm kiếm hòa bình và tình thương".

Ðức Hồng y Sako nhắc lại điều Ðức Thánh cha Phanxicô đã nói trong cuộc viếng thăm tại Irak, hồi tháng Ba năm 2021, là "người ta có cảm tưởng có những người muốn dời lại cuộc bầu cử quốc hội Irak ngày 10 tháng 10 năm nay. Cuộc bầu cử này đã bị dời một lần, hoặc thậm chí sẽ không tổ chức bầu cử. Nếu những cuộc bầu cử này phải tiến hành và không thuận lợi cho một vài đảng phái chính trị, thì những đảng này sẽ không chấp nhận những kết quả và thế là đất nước lại trở về điểm khởi hành".

Và Ðức Hồng y Sako kết luận rằng: "18 năm sau khi chấm dứt chế độ Saddam Hussein và gia tăng khủng hoảng về chính trị, kinh tế, y tế và an ninh, nhà chính trị Irak phải canh tân lòng gắn bó và dấn thân phục vụ nhân dân. Sứ điệp cao thượng này đang được người dân nóng lòng chờ đợi".

(Sir 3-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page