Tòa Thánh kêu gọi đặc biệt nâng đỡ

người du mục nạn nhân đại dịch

 

Tòa Thánh kêu gọi đặc biệt nâng đỡ người du mục nạn nhân đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 04-06-2021) - Ðức ông Jerzy Urbanczyk, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh tổ chức An ninh và Cộng tác Âu châu, gọi tắt là OSCE, kêu gọi các nước thuộc tổ chức này đặc biệt nâng đỡ những người du mục Rom và Sinti, là những người bị thiệt thòi nhiều nhất trong đại dịch hiện nay. OSCE qui tụ 54 nước Âu châu cùng với Mỹ và Canada.

Trong bài tham luận hôm 3 tháng 6 năm 2021, tại khóa họp của tổ chức OSCE với sự hiện diện của tân Cao Ủy về các nhóm dân thiểu số, Ðức ông Urbanczyk nhắc đến kỷ niệm 25 năm những đề nghị tại Hague của OSCE về các quyền giáo dục của các nhóm dân thiểu số, và đồng thời đề cập đến ảnh hưởng thiếu tương ứng mà đại dịch Covid-19 tạo ra trên những người ở trong tình trạng dễ bị tổn thương, trong đó có các nhóm dân thiểu số, cụ thể là những người du mục Rom và Sinti, là những cộng đồng bị thương tổn nhiều nhất, ngày càng có nguy cơ lây nhiễm Coronavirus. Họ cũng bị thương tổn vì các biện pháp được đề ra để chống virus.

Vị đại diện Tòa Thánh nói: "Trong những thời điểm như hiện nay, những can thiệp của các chính phủ thật là quan trọng, để giúp dân chúng vượt qua cuộc khủng hoảng và đạt được sự phục hồi hậu Covid-19. Hoạt động của các chính phủ cũng cần thiết để bảo đảm mức lợi tức tối thiểu, cung ứng tổng quát, được hưởng những dịch vụ cơ bản, kể cả được chích vắcxin, cũng như có công ăn việc làm xứng đáng và lâu dài".

Ðức ông Urbanczyk nói thêm rằng: "Tòa Thánh tin nơi nguyên tắc, mọi người, bất luận thuộc chủng tộc, văn hóa và quốc tịch, hay tín ngưỡng nào, đều có phẩm giá nội tại. Các quyền phổ quát của con người phát sinh từ phẩm giá ấy, và chính phẩm giá ấy là điều chúng ta cố gắng bênh vực, duy trì và đề cao giá trị khi chúng ta bảo vệ các quyền con người. Giáo hội Công giáo muốn biểu lộ sự gần gũi tinh thần với các nhóm thiểu số tại các nước, và chia sẻ những đau khổ cũng như những lý do tự hào hợp pháp của họ".

(OSCE 3-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page