Covid-19 có ảnh hưởng tàn phá

đối với xã hội Mỹ Latinh

 

Covid-19 có ảnh hưởng tàn phá đối với xã hội Mỹ Latinh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 03-06-2021) - Ðại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng tàn hại trên các xã hội Mỹ châu Latinh. "Sự lan tràn đại dịch với những hậu quả của nó về mặt kinh tế, xã hội, chính trị và môi trường càng trầm trọng thêm do những vấn đề vốn có sẵn về cơ cấu tại Mỹ Latinh và quần đảo Caraibí: đó là sự chênh lệch cao độ, tình trạng bấp bênh, và thiếu công việc chính thức, thiếu bảo vệ xã Hội, sự suy thoái môi trường, nghèo đói và dễ bị tổn thương."

Trên đây là nội dung một nghiên cứu của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh, gọi tắt là CELAM, mới được công bố. Thêm vào các vấn đề vừa nói, Mỹ châu Latinh còn có hệ thống y tế và bảo vệ xã hội yếu ớt và phân hóa, những khu định cư của dân nghèo ở các thành thị đang lan rộng, thiếu các dịch vụ cơ bản. Ngoài ra, Mỹ châu Latinh còn phải đối phó với làn sóng lớn những người di cư và di tản, cũng như các loại xung đột. Sau cùng Mỹ Latinh bị những ảnh hưởng tái quá của sự thay đổi khí hậu.

Nghiên cứu và phân tích trên đây cho thấy thực tại đau thương, có bằng chứng rất đầy đủ, với bao nhiêu dữ kiện, do Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh đề nghị thực hiện và được đăng trong phúc trình tựa đề: "Vấn đề xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ở Mỹ châu Latinh".

(Sir 1-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page