Một linh mục Camerun

được trả tự do sau 9 ngày bị bắt cóc

 

Một linh mục Camerun được trả tự do sau 9 ngày bị bắt cóc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manya (RVA News 03-06-2021) - Một linh mục ở Camerun bên Phi châu, cha Christopher Eboka, thuộc giáo phận Mamfe, đã được trả tự do hôm 1 tháng 6 năm 2021, sau 9 ngày bị một nhóm võ trang bắt cóc.

Theo một thông cáo từ giáo phận Kumba, hôm 22 tháng 5 năm 2021, cha Eboka đang khi thi hành phận sự như quyền cha sở nhà thờ chính tòa của giáo phận này, thì bị một nhóm người võ trang bắt cóc từ Akwa và đưa tới một trại ở Mbilishi, thuộc tỉnh Manya. Bọn bắt cóc đòi số tiền chuộc mạng rất lớn. Nhưng rồi sáng ngày 1 tháng 6 năm 2021, cha Eboka đã được trả tự do, bình an vô sự.

Nguồn tin nói rằng không có tiền chuộc mạng được trả cho những kẻ bắt cóc. Cha Eboka là một trong số nhiều người bị bắt cóc do các chiến binh miền Ambazonia, là vùng nói tiếng Anh ở Camerun. Nhóm này đòi tách khỏi phần lớn còn lại của Camerun nói tiếng Pháp, để trở thành một nước độc lập.

(journalducameroun 2-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page