Chào mừng hình luật tu chính

của Giáo hội Công giáo

 

Chào mừng hình luật tu chính của Giáo hội Công giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 03-06-2021) - Người đặc trách của Chính phủ Ðức về những vụ lạm dụng tính dục trẻ em, ông Johannes - Wilhelm Roerig, chào mừng sự tu chính hình luật của Giáo hội Công giáo.

Hôm 1 tháng 6 năm 2021, Tòa Thánh đã công bố cuốn VI tu chính về hình luật, trong Bộ giáo luật của Giáo hội Công giáo, trong đó có nhiều điều khoản thống nhất việc xét xử và ấn định hình phạt cho những người phạm tội, dù là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân, lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Các hình phạt được đề ra nghiêm khắc hơn so với trước đây.

Tuyên bố nhân dịp này, ông Roerig nói rằng sự bất công do lạm dụng tính dục từ nay được giáo luật Công giáo gọi đích danh và xác định đó là một bất công trầm trọng. Sự lạm dụng này từ nay không được mô tả là "sự vi phạm giới răn Thứ Sáu hoặc chống lại luật độc thân", nhưng là một tội ác. Với sự thay đổi này, các giám mục và bề trên không còn có thể tùy ý trừng phạt hay không trừng phạt kẻ phạm tội lạm dụng. Giống như tội phá thai và giết người, tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên từ nay được xếp vào phần nói về những tội "chống lại sự sống, phẩm giá và tự do của con người".

Theo ông Roerig, với những tu chính trên đây, hình luật của Giáo hội Công giáo xích lại gần hình luật của các chính phủ đời.

(KNA 1-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page