Ðại sứ quán Mỹ cạnh Tòa Thánh

treo cờ Gay Pride

 

Ðại sứ quán Mỹ cạnh Tòa Thánh treo cờ Gay Pride.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-06-2021) - Ðại sứ quán Mỹ cạnh Tòa Thánh treo cờ cầu vồng, nói lên sự ủng hộ chính phủ của Tổng thống Joe Biden ủng hộ các nhóm đồng tính luyến ái, lưỡng tính, đổi giống và khác, gọi tắt là LGBT+ (LGBT: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).

Sáng ngày 1 tháng 6 năm 2021, một số giáo sĩ, quan chức và nhân viên Ðại sứ quán Mỹ cạnh Tòa Thánh ở Roma, đã bày tỏ ngạc nhiên vì lá cờ cầu vồng được treo lên tại mặt tiền của đại sứ quán. Một Twitter của đại sứ quán nói rằng "biểu tượng LGBT+ này sẽ được treo trong tháng Sáu này, gọi là tháng cử hành sự hãnh diện của những người đồng tính, lưỡng tính, đổi tính. Hoa Kỳ tôn trọng sự khác biệt và bình đẳng của những người này. Các quyền của những người LGBT+ là các nhân quyền".

Mặt khác, hôm 1 tháng 6 năm 2021, Tổng thống Joe Biden đã ra thông cáo về các quyền của những người LGBT+. Ông cho biết vẫn luôn gần gũi những người tranh đấu chống kỳ thị giới tính, nhìn nhận sự đóng góp của cộng đồng những người này cho xã hội nước Mỹ, và liên đới với những người vẫn còn là nạn nhân của sự oán ghét chỉ vì có một căn tính khác.

(Invobae.com 1-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page