Phong trào phụ nữ cấp tiến ở Ðức

phê bình hình luật mới

 

Phong trào phụ nữ cấp tiến ở Ðức phê bình hình luật mới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Koeln (RVA News 03-06-2021) - Phong trào phụ nữ Công giáo cấp tiến ở Ðức, gọi tắt là Maria 2.0 phê bình bộ hình luật cải tổ được Tòa Thánh công bố hôm 1 tháng 6 năm 2021, và cho rằng việc cải tổ này chưa đủ và "vi phạm phẩm giá của các phụ nữ Công giáo".

Trong thông cáo công bố hôm 1 tháng 6 năm 2021, tại thành phố Koeln, nhóm Maria 2.0 cho biết có cùng lập trường với tổ chức gọi là "Hội đồng các mạng Phụ nữ Công giáo" (Netzwerks Catholic Women's Council), gọi tắt là CWC, theo đó bộ hình luật tu chính của Giáo hội xếp việc truyền chức thánh cho phụ nữ vào những tội nặng nhất, giống như tội giáo sĩ lạm dụng tích dục trẻ vị thành niên, điều này có nghĩa là Giáo hội vi phạm phẩm giá của phụ nữ. "Thật là điều không thể chấp nhận được khi xếp việc truyền chức cho phụ nữ ngang hàng với tội lạm dụng tính dục!".

Tổ chức CWC đòi Tòa Thánh phải đối thoại với các chi hội thuộc Liên hiệp các tổ chức bênh vực nữ quyền, để phụ nữ có thể theo đuổi ơn gọi của họ ngang hàng với nam giới. Tổ chức CWC tiếp tục tranh đấu cho sự bình đẳng của phụ nữ với nam giới trong Giáo hội Công giáo.

(KNA 1-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page