Hội đồng Giám mục Italia

dành hơn 15 triệu Euro giúp dân nghèo

 

Hội đồng Giám mục Italia dành hơn 15 triệu Euro giúp dân nghèo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 03-06-2021) - Trong những ngày qua, Hội đồng Giám mục Italia đã quyết định dành hơn 15 triệu Euro để tài trợ 81 dự án từ thiện, giúp các nước nghèo về phương diện huấn luyện, công ăn việc làm và y tế.

Trong số hơn 15 triệu được trợ giúp, có hơn 7 triệu dành cho Phi châu, phần còn lại được dành cho các dự án tại Mỹ Latinh, Á châu, Trung Ðông và Ðông Âu. Ðặc biệt tại Phi châu, có dự án thăng tiến ngành du lịch nông thôn ở quần đảo Capo Verde, để giảm bớt những rủi ro nguy hiểm về lương thực và nạn xuất cư.

Tại Cộng hòa dân chủ Congo, Phụ tỉnh dòng Capuchino được trợ giúp trong việc xây 5 giếng nước để cải tiến tình trạng nước uống cho dân chúng. Còn tại Cộng hòa Trung Phi, tổ chức Cuamm chuyên thăng tiến việc săn sóc sức khỏe cho dân chúng ở Phi châu, được hỗ trợ để đẩy mạnh việc huấn luyện các bác sĩ và nhân viên y tế ở thủ đô Bangui, và mua các thiết bị y tế và thuốc men.

Sang đến Brazil, Hội đồng Giám mục Italia tài trợ các dự án nhắm bài trừ nạn buôn người, qua công tác huấn luyện các nhân viên mục vụ trong lãnh vực này. Tại Uruguay, giáo phận Florida được giúp đỡ để tạo điều kiện cho sự hội nhập các cựu tù nhân về phương diện xã hội và công ăn việc làm.

Tại Á châu, được Giáo hội Italia tài trợ cho Cơ quan thăng tiến các cộng đồng cơ bản ở Myanmar (Agency for Basic Community Development), hoạt động giúp các tù nhân và các người bị cầm tù tại các nơi khác.

Tại Ấn Ðộ, các nữ tu Phan Sinh Ðức Mẹ Vô Nhiễm được tài trợ trong việc tu bổ nhà thương ở Charthala, và giáo phận Islamabad-Rawalpindi, bên Pakistan, được hỗ trợ để đảm bảo cho 170 gia đình nghèo được phương tiện sống xứng đáng. Sau cùng tại Liban, cộng đoàn 150 làng ở vùng Aley và Chouf, trong đó có nhiều người tị nạn Syria và Palestine, sẽ được nâng đỡ trong việc bảo đảm an ninh lương thực, thành lập các tiểu tín dụng nông nghiệp.

Tại Italia, các tín hữu, khi khai thuế lợi tức, được yêu cầu dành số tiền tương đương với 0.8% số thuế đóng cho nhà nước, để giúp tôn giáo của mình. Hội đồng Giám mục Italia được chính quyền chuyển giao số tiền thuế 0.8% này để tài trợ hàng giáo sĩ và các nhu cầu khác của Giáo hội địa phương, và một phần được dành để tài trợ các dự án phát triển và bác ái tại các nước nghèo.

(Sir 1-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page