Hội đồng giám mục Ý phê duyệt 81 dự án từ thiện mới

ủng hộ các nước kém phát triển

 

Hội đồng giám mục Ý phê duyệt 81 dự án từ thiện mới ủng hộ các nước kém phát triển.

Hồng Thuỷ

Roma (Vatican News 2-06-2021) - Ủy ban về các can thiệp bác ái ủng hộ Thế giới thứ ba của Hội đồng Giám mục Ý đã phê duyệt 81 dự án từ thiện trong các lĩnh vực giáo dục, việc làm và sức khỏe với số tiền được phân bổ là 15 triệu euro.

7 dự án sẽ được thực hiện tại châu Phi, số còn lại được chia cho châu Mỹ Latinh, châu Á, vùng Trung Ðông và Ðông Âu.

Châu Phi

Cụ thể, tại châu Phi, dự án "du lịch nông thôn bền vững ở Capo Verde sẽ được khuyến khích, nhằm giảm thiểu rủi ro lương thực và di cư"; tại Cộng hòa Dân chủ Congo, "tỉnh dòng Cappucchini sẽ xây dựng năm giếng nước để cải thiện khả năng tiếp cận nước uống"; trong khi ở Cộng hòa Trung Phi, tổ chức Bác sĩ với châu Phi "sẽ thúc đẩy việc đào tạo các bác sĩ và nhân viên y tế của Bangui và sẽ tài trợ cho việc mua thuốc và thiết bị."

Châu Mỹ Latinh

Tại châu Mỹ Latinh, các dự án được triển khai ở Brazil nhằm "chống lại nạn buôn người, thông qua việc đào tạo các nhân viên mục vụ"; những dự án được giáo phận Florida quảng bá ở Uruguay để khuyến khích "sự tái hòa nhập xã hội và công việc của các tù nhân"; và các dự án của Caritas giáo phận Pando, Bolivia, nơi sẽ tạo ra "một trung tâm đào tạo toàn diện."

Châu Á

Tại châu Á, các giám mục Ý sẽ hỗ trợ: Cơ quan Phát triển Cộng đồng Cơ bản của Myanmar, là tổ chức hoạt động "để giúp đỡ các tù nhân và tù nhân khuyết tật'; các nữ tu Ðức Maria Vô nhiễm, ở Ấn Ðộ, sẽ cải tạo và mở rộng bệnh viện ở Cherthala, và giáo phận Islamabad-Rawalpindi, ở Pakistan, nơi sẽ có thể đảm bảo "chỗ ở tử tế cho khoảng 170 gia đình dễ bị tổn thương".

Trung Ðông

Cuối cùng, ở Trung Ðông, các cộng đồng của 150 ngôi làng trong khu vực Aley và Chouf, ở Li-băng, nơi người tị nạn Syria và người tị nạn Palestine cư trú, "sẽ được hỗ trợ đào tạo về lương thực và an sinh xã hội và sẽ được hỗ trợ thành lập và quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ". (CSR_4057_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page