Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo

tổ chức Hội nghị thường niên

 

Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tổ chức Hội nghị thường niên.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 2-06-2021) - Hội nghị Thường niên của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo khai mạc hôm thứ Ba 01 tháng 6 năm 2021, và công việc được tiếp tục cho đến ngày 03 tháng 6 năm 2021. Một lần nữa, do đại dịch, Giám đốc Quốc gia của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị khai mạc với lời chào của Ðức Tổng Giám mục Giampietro Dal Toso, Chủ tịch Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, đồng Tổng Thư ký Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc. Tiếp theo là bài tham luận của Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ loan báo Tin Mừng cho các dân tộc. Sau đó là phần trình bày các báo cáo của bốn Tổng Thư ký: cha Tadeusz Jan Nowak của Hội truyền bá Ðức tin, sơ Roberta Tremarelli của Hội Nhi đồng Truyền giáo, cha Guy Bognon của Hội Thánh Phêrô Tông đồ, và cha Tôma Nguyễn Ðình Anh Nhuệ của Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo.

Ðức Tổng Giám mục Giampietro Dal Toso, Chủ tịch Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, cho biết, Hội nghị đã xác định chủ đề liên quan đến truyền thông, và điều này không chỉ trong các phương tiện truyền thông, nhưng nói chung, trong một thế giới đang thay đổi.

Ðại dịch cũng đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của Các Hội Giáo giáo Truyền giáo, như các buổi gặp gỡ, hội họp và nhiều hoạt động bị hạn chế, cũng như ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia với những tác động tàn phá của nó với sức khỏe và nền kinh tế. Qua Quỹ Liên đới được Ðức Thánh Cha thành lập, Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo đã có thể xoa dịu nỗi đau của nhiều người trên thế giới và đáp ứng các nhu cầu cần thiết của các nhà truyền giáo để tiếp tục công cuộc loan báo Tin Mừng ngay cả trong bối cảnh khó khăn này.

Trong Hội nghị lần này, liên quan đến các sự kiện tiếp theo, các tham dự viên hy vọng nếu tình hình đại dịch suy giảm, Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo sẽ tổ chức một số sự kiện quan trọng trong năm 2022: 400 năm thành lập Bộ Truyền bá Ðức tin, ngày nay gọi là Bộ loan báo Tin Mừng cho các dân tộc; 200 năm thành lập Hội truyền bá Ðức tin; 100 năm Hội được nâng lên hàng Hội Giáo hoàng. Ngoài ra, trong năm 2022 Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo sẽ cử hành 150 năm ngày sinh của cha Paolo Manna; và có thể là lễ phong chân phước cho Ðấng đáng kính, Pauline Marie Jaricot, người thành lập Hội Truyền bá đức tin và phong trào "Chuỗi Mân Côi sống".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page