Tòa Thánh chính thức là quan sát viên

tổ chức Sức khỏe thế giới

 

Tòa Thánh chính thức là quan sát viên tổ chức Sức khỏe thế giới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Genève (RVA News 01-06-2021) - Tòa Thánh chính thức trở thành quan sát viên Tổ chức Sức khỏe thế giới, OMS hay cũng gọi tắt là WHO trong tiếng Anh, với trụ sở ở Genève, Thụy Sĩ.

Hôm 31 tháng 5 năm 2021, Ðại hội đồng thứ 74 của tổ chức OMS (WHO) đã đồng thuận thông qua nghị quyết tựa đề "Sự tham gia của Tòa Thánh vào tổ chức Sức khỏe thế giới", do Italia đề nghị, nhắm chính thức hóa sự tham gia của Tòa Thánh vào công việc của tổ chức này, với tư cách là "Quan sát viên Quốc gia không thành viên". Quyết định này phản ánh tương quan liên tục của Tòa Thánh với tổ chức OMS từ 68 năm nay (1953), và chứng tỏ sự dấn thân của gia đình các dân nước trong việc đương đầu, qua đối thoại và liên đới quốc tế, với những thách đố về sức khỏe đang đè nặng trên nhân loại".

Bộ truyền thông của Tòa Thánh cho biết đề nghị của Italia về việc chính thức hóa qui chế quan sát viên của Tòa Thánh tại tổ chức OMS, được sự đồng bảo trợ của 71 quốc gia. Sự đồng thuận rộng rãi của OMS về việc này chứng tỏ sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với hoạt động của Giáo hội Công giáo trong lãnh vực y tế, từ thiện và trợ giúp những người túng thiếu, cũng như sự dấn thân của Tòa Thánh thăng tiến đối thoại đa phương trên thế giới.

Từ năm 1953, Tòa Thánh vẫn tham dự các khóa họp của tổ chức OMS với tư cách là Quan sát viên "ad casum", từng trường hợp, theo lời mời của Tổng giám đốc OMS. Tòa Thánh cũng được mời tham dự đều đặn các khóa họp của các cơ quan lãnh đạo của tổ chức quốc tế này.

(Rei 1-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page