Ðức Thánh cha viếng thăm

Trường ngoại giao Tòa Thánh

 

Ðức Thánh cha viếng thăm Trường ngoại giao Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-05-2021) - Chiều ngày 27 tháng 5 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã đến viếng thăm Trường ngoại giao Tòa Thánh và trao đổi với gần bốn mươi linh mục sinh viên tại đây.

Ðến nơi vào lúc gần 6 giờ 30, Ðức Thánh cha được vị Giám đốc là Ðức Tổng giám mục Joseph Mario đón tiếp, cùng với Ðức Tổng giám mục Jan Romeo Pawlowski, người Ba Lan, trưởng Phân bộ các nhân viên ngoại giao Tòa Thánh.

Năm 2020, vì đại dịch, Ðức Thánh cha không đến thăm trường này như thói quen. Trong lời chào, Ðức Tổng giám mục Giám đốc trình bày cho Ðức Thánh cha tình hình của Trường ngoại giao Tòa Thánh: hiện có 38 linh mục sinh viên đến từ 25 quốc gia, cùng với hai linh mục thuộc ban điều hành.

Trong bài nói chuyện sau đó, Ðức Thánh cha đã trả lời các câu hỏi do các linh mục sinh viên nêu lên. Ngài cũng trình bày một số đặc tính và quan tâm mà nhà ngoại giao tốt phải vun trồng và thực thi trong sứ vụ: nhà ngoại giao Tòa Thánh phải là một người cầu nguyện, lắng nghe Tin mừng, cởi mở đối với những điều mới mẻ, nhưng đồng thời cũng phải ăn rễ sâu trong truyền thống, sẵn sàng đối thoại và đối chiếu. Ðức Thánh cha cũng nói đến việc thăm truyền giáo tại các vùng ngoại ô của Giáo hội hoàn vũ mà từ nay các sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh cần trải qua một năm trong tiến trình huấn luyện. Ngài nhấn mạnh rằng thời kỳ huấn luyện này sẽ làm cho hành trang của các linh mục ngoại giao phong phú hơn về nhân bản, văn hóa và cả về ngôn ngữ.

Trong cuộc viếng thăm, Ðức Thánh cha cũng gặp gỡ các nữ tu dòng "Cộng đoàn Tông đồ Mẹ Maria luôn đồng trinh" phục vụ tại trường ngoại giao. Sau cùng ngài dùng bữa tối với các linh mục sinh viên và ban giám đốc. Ðức Thánh cha đặc biệt khích lệ mười ba linh mục sắp kết thúc giai đoạn huấn luyện và sẽ được gửi đi tới các nhiệm sở ngoại giao của Ðức Thánh cha.

(Vatican News 28-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page