Kết quả tốt của chiến dịch Mùa chay

năm 2020 tại Thụy Sĩ

 

Kết quả tốt của chiến dịch Mùa chay năm 2020 tại Thụy Sĩ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bern (RVA News 29-05-2021) - Mặc dù bị đại dịch, chiến dịch Mùa chay năm 2020 của Giáo hội Công giáo Thụy Sĩ đã đạt được kết quả thỏa đáng để trợ giúp người nghèo.

Theo phúc trình công bố hôm 27 tháng 5 năm 2021, ban tổ chức chiến dịch này cho biết năm 2020 đã quyên góp được 21 triệu 600,000 quan Thụy Sĩ, tương đương với hơn 24 triệu Mỹ kim, nhờ đó hơn 633,000 người đã được giúp đỡ. Ðây là một kết quả đáng kể, mặc dù ban tổ chức đã hủy bỏ các bữa ăn Mùa chay, các buổi lễ và các sinh hoạt khác. Các tín hữu đã tỏ ra đặc biệt quảng đại đóng góp bằng nhiều cách khác.

Ngoài số người được trợ giúp nói trên, Chiến dịch Mùa chay của Công giáo Thụy Sĩ cũng đã tài trợ 331 dự án nhắm bảo đảm an ninh lương thực và giảm bớt nguy cơ nghèo đói, có liên hệ tới 3 triệu 500 ngàn người.

Mùa chay năm 2021, chiến dịch Mùa chay cũng phải diễn ra dưới dạng trực tuyến và nhắm gây ý thức trong dư luận quần chúng tại Thụy Sĩ về tình trạng tại các nước nghèo trên thế giới, nơi dân chúng phải chịu những thiệt thòi vì hậu quả của những thay đổi khí hậu, mặc dù họ không phải là những người trách nhiệm gây ra những tình trạng ấy.

(Vatican News 27-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page