Ðức Hồng y Tổng giám mục Sarajevo

phê bình Con đường Công nghị tại Ðức

 

Ðức Hồng y Tổng giám mục Sarajevo phê bình Con đường Công nghị tại Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Sarajevo (RVA News 29-05-2021) - Ðức Hồng y Vinko Puljic, Tổng giám mục giáo phận Sarajevo, thủ đô Bosnia, phê bình Con đường Công nghị" của Giáo hội Ðức và nói rằng các tín hữu Công giáo tại Bosni không có những "ý tưởng lạ kỳ" như chủ trương của công nghị này.

Ðức Hồng y Puljic bày tỏ lập trường trên đây, trong cuộc phỏng vấn dành cho các nữ tín hữu Công giáo Ðức thuộc sáng kiến gọi là Maria 1.0, một phong trào được thành lập hồi tháng Năm năm 2019 để phản ứng lại nhóm phụ nữ Công giáo Ðức thuộc phe gọi là Maria 2.0 cổ võ truyền chức linh mục cho phụ nữ và cổ võ bãi bỏ độc thân linh mục, đồng thời tạo nên một làn sóng phản đối trên toàn nước Ðức chống lại một Giáo hội Công giáo mà họ cho là bị nam giới thống trị.

Ðức Hồng y Tổng giám mục Sarajevo nói: "Một Giáo hội đã vượt thắng những yêu sách của chế độ cộng sản thì không có những ý tưởng lạ kỳ như ở Ðức. Những đòi hỏi như thế xúc phạm và gây ngạc nhiên đối với các tín hữu chúng tôi. Chúng ta có thể có những thảo luận về mọi đề tài, nhưng phải dựa trên nền tảng Tin mừng, chứ không dựa trên chủ trương tục hóa và duy tương đối".

(KNA 27-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page