Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

Ðức Tổng giám mục Arthur Roche

làm tân tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Tổng giám mục Arthur Roche làm tân tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 28-05-2021) - Ngày 27 tháng 5 năm 2021 Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Tổng giám mục Arthur Roche làm tân tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Ðồng thời Ðức Thánh Cha cũng bổ nhiệm vị Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký cho Bộ này.

Ðức tổng giám mục Roche người Anh, 71 tuổi, đã làm việc tại Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích từ khi được Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI bổ nhiệm vào năm 2012, hiện là Tổng Thư ký của Bộ. Ngài được bổ nhiệm thay thế Ðức Hồng y Robert Sarah đã từ chức hồi tháng 2 khi tròn 75 tuổi.

Trước đó Ðức cha Roche là giám mục phụ tá giáo phận Westminster từ năm 2001 và đến năm 2002 được bổ làm giám mục phó giáo phận Leeds. Ngài làm giám mục chính tòa giáo phận Leeds từ năm 2004-2012. Ngài cũng là Chủ tịch Ủy ban quốc tế về ngôn ngữ Anh trong phụng vụ từ năm 2002-2012, giúp xem xét bản dịch Sách Lễ Rôma mới.

Năm 2017, Ðức cha Roche đã được giao phó viết bài bình luận cho Tự sắc "Magnum Principium", tài liệu xác định việc chuyển giao trách nhiệm dịch các bản văn phụng vụ cho các hội đồng giám mục quốc gia và khu vực. Bài bình luận được phổ biến cùng với việc xuất bản Tự sắc.

Tân Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký

Tân Tổng Thư ký của Bộ Phụng tự là Ðức cha Francesco Viola, 55 tuổi, dòng Phanxicô, giám mục giáo phận Tortona. Ðức cha từng là giám đốc đền thánh Ðức Mẹ các Thiên thần ở Assisi và chủ tịch Caritas Assisi trước khi được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục Tortona vào năm 2014.

Tân Phó Tổng Thư ký là Ðức cha Aurelio García Marcias, 56 tuổi, người Tây Ban Nha, đang là chánh văn phòng của Bộ Phụng tự từ năm 2016. (185_2021)

Hội đồng Giám mục Việt Nam chúc mừng

Một ngày sau khi được tin về những bổ nhiệm quan trọng này, Ðức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã thay mặt Hội đồng Giám mục (HÐGM) gửi thư chúc mừng Ðức Tổng Giám mục Arthur Roche, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích cùng quý Ðức cha vừa được bổ nhiệm.

Trong thư chúc mừng, Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã đề cập đến bản dịch tiếng Việt Sách Lễ Rôma và các Sách Bài đọc trong Thánh lễ đang chờ được Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích chuẩn y. Ngài viết: "Chúng tôi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của ngài, cùng với kinh nghiệm làm việc suốt một thập niên tại Bộ này, các tín hữu tại Việt Nam sẽ sớm vui mừng có được các bản dịch phụng vụ mới cho việc thờ phượng."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page