Ðức Thánh cha bổ nhiệm

tân Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích

 

Ðức Thánh cha bổ nhiệm tân Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 27-05-2021) - Hôm 27 tháng 5 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Tổng giám mục Arthur Roche, người Anh, làm tân Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, kế nhiệm Ðức Hồng y Robert Sarah về hưu.

Cho đến nay, Ðức Tổng giám mục Roche là Tổng thư ký của Bộ này. Ngài năm nay 71 tuổi (1950), nguyên là giám đốc Học viện Anh tại Roma, rồi làm Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Anh quốc, trước khi được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Birmingham năm 2001, rồi làm Giám mục Chính tòa giáo phận Leeds. Năm 2012, ngài được thăng Tổng giám mục Tổng thư ký Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích.

Cùng ngày 27 tháng 5 năm 2021, Ðức Thánh cha đã chọn Ðức cha Vittorio Francesco Viola, người Ý, dòng Phanxicô, cho đến nay là Giám mục giáo phận Tortona, tân Tổng thư ký Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, và thăng Tổng giám mục.

Ðức Thánh cha cũng bổ nhiệm tân Phó Tổng thư ký của Bộ này, là Ðức ông Aurelio García Marcias, người Tây Ban Nha, cho đến nay là Chánh văn phòng của cùng Bộ này.

(Rei 27-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page