Lần đầu tiên một phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo

trong việc đào tạo linh mục

 

Lần đầu tiên một phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo trong việc đào tạo linh mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Koeln (RVA News 28-05-2021) - Lần đầu tiên một phụ nữ được bổ nhiệm vào vị thế lãnh đạo trong việc đào tạo linh mục tại tổng giáo phận Koeln, bên Ðức.

Ðó là nữ thần học gia Carmen Breuckmann-Giertz. Bà đã được Ðức Hồng y Rainer Maria Woelki, Tổng giám mục giáo phận Koeln, là giáo phận lớn nhất nhì tại Ðức bổ nhiệm làm giám học (Referentin) trong việc đào tạo các linh mục và phó tế, cũng như đồng hành với các chủng sinh trong việc dấn thân mục vụ. Cho đến nay, nhiệm vụ này chỉ được ủy thác cho các linh mục và phó tế.

Ðức Hồng y Woelki nói rằng việc bổ nhiệm bà Breuckmann-Giertz vào chức vụ vừa nói là một dấu hiệu quan trọng về sự đóng góp cần thiết và không thể thiếu được của phụ nữ trong việc đào tạo các linh mục và phó tế ngày nay. Ðức Hồng y cho biết việc đưa phụ nữ vào các vị trí khác nhau của Giáo hội, đặc biệt tại các vị trí lãnh đạo, là điều ngài vẫn mong muốn. Ðây cũng là một trong tám điểm thuộc kế hoạch của Tổng giáo phận Koeln, được đề ra trong việc đào tạo linh mục, sau khi công bố một nghiên cứu chuyên môn về những vụ lạm dụng tính dục.

Bà Breuckmann đã đậu tiến sĩ thần học tại đại học Bonn, và đã từng làm giám đốc học vụ trong ban lãnh đạo trường trung học thánh Ursula ở Haseluen.

Tổng giáo phận Koeln hiện có một triệu 970 ngàn tín hữu Công giáo, 950 linh mục và 50 đại chủng sinh.

(KNA 26-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page