Các vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi

phân phối công bằng vắcxin

 

Các vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi phân phối công bằng vắcxin.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Geneve (RVA News 27-05-2021) - Các vị lãnh đạo tôn giáo nhiều nơi trên thế giới đã ký vào một thông cáo chung, kêu gọi phân phối công bằng các vắcxin chống Covid-19 và coi đây là một nghĩa vụ nhân đạo.

Thông cáo với lời kêu gọi trên đây được phổ biến hôm 24 tháng 5 năm 2021, nhân dịp khai mạc khóa họp toàn thể của Tổ chức Sức khỏe thế giới, OMS, tại Geneve, Thụy sĩ.

Trong số các nhân vật ký tên vào bản kêu gọi, có Ðức Hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, đại diện Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Justin Welby, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, Sheik Ahmed al-Tayeb, đại Iman của đền thờ Hồi giáo al-Azahar, đại diện cho 900 triệu tín đồ Hồi giáo Sunnit, nhiều vị đại diện cho Do thái giáo, và các tổ chức quốc tế khác như Hội chữ thập đỏ, cao Ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, v.v.

Trong lời kêu gọi, các vị lãnh đạo tôn giáo và tổ chức quốc tế bày tỏ lo âu vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với thế giới, gia tăng các tình trạng bất công và hố chia cách giữa các nước giàu và nghèo, những ổ lầm than và bất an trên thế giới. "Ảnh hưởng của tình trạng này càng được thấy rõ trên bình diện thế giới trong những năm tới đây và không nước nào trên thế giới tránh thoát được". Vì thế - thông cáo viết - cần bảo đảm cho mọi người dân trên thế giới được vắcxin chống dịch và được trợ giúp thích hợp về y tế. "Chúng ta cần xây dựng một thế giới trong đó, mỗi cộng đoàn, bất luận ở đâu, đều được vắcxin chống Covid-19 cũng như chống bao nhiêu thứ bệnh tật tiếp tục gây tổn thương và chết chóc cho dân chúng. Như đại dich đã chứng tỏ, trong thế giới chúng ta hiện nay có sự lệ thuộc lẫn nhau và không ai có thể được an toàn cho đến khi tất cả mọi người được an toàn. Chúng ta phải chọn lựa giữa quốc gia chủ nghĩa về vắcxin và tình liên đới nhân loại".

Cụ thể, các vị lãnh đạo tôn giáo và chính trị quốc tế kêu gọi đại hội đồng của Tổ chức Sức khỏe thế giới bảo đảm cho mọi nước được vắcxin, qua sự chia sẻ kiến thức và tài năng, đảm bảo cho mọi người trong mỗi nước, không ai bị loại trừ không được chích vắcxin."

Và thông cáo kết luận rằng: "Nay là lúc chứng tỏ một sự lãnh đạo quyết định. Các nước và các tổ chức trên thế giới có một cơ hội duy nhất để đương đầu với sự chênh lệch trên thế giới, và đảo ngược những xu hướng trong những năm trước đây. Nhờ đó họ sẽ mang lại hy vọng, không những cho người nghèo trên thế giới, nhưng cho tất cả chúng ta".

(Sir 25-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page