Ðức Tổng giám mục Ludwig Schick

tố giác nhà nước Trung Quốc áp bức các tín hữu

 

Ðức Tổng giám mục Ludwig Schick tố giác nhà nước Trung Quốc áp bức các tín hữu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bamberg (RVA News 25-05-2021) - Ðức cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ðức về Giáo hội hoàn vũ, kêu gọi các tín hữu cầu nguyện và liên đới với các tín hữu Kitô tại Trung Quốc.

Trong thông cáo công bố nhân ngày thế giới cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Hoa Lục, ngày 24 tháng 5 hằng năm, lễ Ðức Mẹ Phù Hộ các tín hữu, Ðức Tổng giám mục Schick nói rằng: "Thật là một dấu chỉ đầy giá trị về tình liên đới của Giáo hội hoàn vũ chúng ta, khi cầu nguyện và liên đới với các anh chị em ở Trung Quốc trong ngày này".

Ðức Tổng giám mục Schick cho biết mặc dù có hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc hồi tháng Chín năm 2018 về việc bổ nhiệm giám mục, nhưng cho đến nay hy vọng về sự cải tiến trình trạng chung của Giáo hội tại Hoa Lục vẫn chưa được thể hiện. Tuy có vài cuộc truyền chức và vài bổ nhiệm giám mục sau Hiệp định ấy, nhưng mục tiêu nhắm tới một sự hiệp nhất lớn hơn giữa Giáo hội hầm trú và Giáo hội công khai được nhà nước nhìn nhận, hầu như chưa thấy gì. Ðức Tổng giám mục Schick cũng nhận xét rằng: "Mặc dù có hiệp định, nhưng sự phổ biến Tin mừng lại trở nên khó khăn hơn. Những tin tức trong năm qua chứng tỏ rõ ràng có sự gia tăng đàn áp các tôn giáo tại Trung Quốc".

Trọng tâm của những hạn chế do nhà nước Trung Quốc áp đặt là lệnh cấm trẻ em và người trẻ không được đến nhà thờ và tham gia đời sống tôn giáo.

Trung tâm Trung Hoa ở thị trấn Saint Augustin, gần thành phố Bonn bên Ðức, mới đây cho biết trong tháng Năm năm 2020, các viện cô nhi Công giáo bị bó buộc phải tháo gỡ mọi biểu tượng tôn giáo. Các hoạt động tôn giáo, như đọc kinh trước bữa ăn tại đây cũng bị cấm đoán.

Ðức Tổng giám mục Ludwig Schick nói rằng tất cả các biện pháp đó là thành phần của một cuộc chiến do giới lãnh đạo Trung Quốc đề xướng, để chống lại các tôn giáo, nhất là các Giáo hội Kitô, và cả Hồi giáo nữa. "Vì thế, một điều càng đáng được chúng ta kính trọng đó là các giám mục, linh mục và các tín hữu ở Trung Quốc vẫn cố gắng tìm được không gian để sống đức tin và loan báo Tin mừng".

(KNA 22-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page