Mười sáu chủng sinh Trung Quốc bị trả về nhà

 

Mười sáu chủng sinh Trung Quốc bị trả về nhà.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Hepei (RVA News 26-05-2021) - Hôm 24 tháng 5 năm 2021, hãng tin Công giáo Asia News ở Roma cho biết, mười sáu chủng sinh thuộc Phủ doãn Tông tòa Tân Hương (Xinxiang), tỉnh Hà Bắc, đã bị công an nhà nước bắt giam, bị cô lập và tẩy não, trước khi thả về nhà và cấm học thần học.

Sau khi mười ba chủng sinh bị bắt ngày 20 tháng 5 năm 2021, công an bắt thêm được ba chủng sinh nữa. Họ bị đưa tới một khách sạn và phải theo một "khóa học chính trị", mà các tín hữu gọi là "tẩy não", học tập đường lối của nhà nước về hoạt động tôn giáo. Sau đó, các chủng sinh bị gửi về gia đình và cấm học thần học.

Sau khi bắt các chủng sinh và bảy linh mục, công an nhà nước đã bắt giam Ðức cha Trương Duy Trụ (Zhang Weizhu), 63 tuổi, vào ngày 21 tháng 5 năm 2021. Ðức cha được Tòa Thánh bổ nhiệm nhưng không được Nhà nước Trung Quốc công nhận, nên ngài bị coi là "bất hợp pháp và tội phạm."

Hãng tin Asia News nói rằng mặc dù có hiệp định tạm thời, ký giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, không thay đổi sự kiểm soát của Nhà nước Trung Quốc theo qui luật đã ban hành, vì các hoạt động này do Mặt trận tổ quốc và Bộ tôn giáo vụ Trung Quốc điều hành. Mọi hiệp định của Bộ ngoại giao ký với một thực thể nước ngoài, như Tòa Thánh, không có ảnh hưởng tới việc điều hành nội bộ tôn giáo của Trung Quốc, đặc biệt là tới tự do của các cộng đoàn Giáo hội địa phương.

Người ta nhận thấy có sự gia tăng bách hại của nhà nước Trung Quốc đối với các cộng đồng Công giáo hầm trú: có những giám mục bị quản thúc tại gia, như Ðức cha Giulio Giả Chí Quốc (Jia Zhiguo), Giám mục giáo phận Chánh Ðịnh (Zhengding), tỉnh Hà Bắc, có các giám mục bị cúp nước, điện và khí đốt, như Ðức cha Quách Hi Cẩm (Guo Xijin), Giám mục Phụ tá giáo phận Mân Ðông, hoặc các giám mục không thể được các tín hữu đón tiếp, như Ðức cha Thiệu Chúc Mẫn (Shao Zhumin), Giám mục Ôn Châu, Chiết Giang, hay Ðức cha Trương Duy Trụ (Zhang Weizhu), nay đang bị tẩy não.

(Asia News 24-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page