Nhân viên y tế Ba Lan

hành hương Ðức Mẹ Jasna Góra

 

Nhân viên y tế Ba Lan hành hương Ðức Mẹ Jasna Góra.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jasna Góra (RVA News 26-05-2021) - Chúa nhật 23 tháng 5 năm 2021, các bác sĩ, y tá, dược sĩ và các nhân viên y tế các ngành ở Ba Lan, đã tham dự cuộc hành hương lần thứ 97 tại Ðền thánh Ðức Mẹ Jasna Góra, Nữ Vương Ba Lan.

Lên tiếng trong dịp này, Ðức cha Romuald Kaminski, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ba Lan mục vụ y tế, đã nói rằng: "Ðã đến lúc cảm tạ Chúa Giêsu vì hồng ân bao nhiêu người thuộc đại gia đình y tế, đã và đang cư xử một cách anh hùng, họ thi hành một thừa tác vụ vượt ra ngoài lãnh vực bình thường của hợp đồng làm việc".

Về phần cha Arkadiusz Zawistowski, tuyên ủy toàn quốc Ba Lan của các nhân viên y tế, cha nói: "Chúng ta từ từ ra khỏi một tình trạng khó khăn, nhưng chúng ta đi ra một cách vất vả, vì nỗ lực rất lớn để cứu vãn sinh mạng của nhiều người, cũng như vì con số cao những người chết vì đại dịch. Thực vậy, có tới 222 bác sĩ và 161 y tá Ba Lan đã chết vì Covid-19".

Ðức cha Stefan Regmunt, nguyên Chủ tịch Ủy ban mục vụ sức khỏe tại Ba Lan, cũng nguyện rằng: "Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa thưởng công vì thái độ rất đẹp của các nhân viên y tế ấy đối với nhân loại. Ðại dịch đã dạy chúng ta về nhu cầu tinh thần quan trọng dường nào trong đời sống con người, và người ta có thể đáp ứng các nhu cầu ấy, cả trong các nhà thương, qua việc xưng tội, cầu nguyện tại nhà nguyện, gặp gỡ với một vị tuyên úy. Ðó là những lúc quan trọng, không những đối với các bệnh nhân, nhưng đối với cả các nhân viên y tế nữa".

Cuối thánh lễ tại cuộc hành hương, như thường lệ mọi người đã đọc kinh phó thác cho Ðức Mẹ tất cả các nhân viên y tế Ba Lan.

(Vatican News 24-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page