Nữ tu Maria Agostina Rivas López

bị phiến quân Mao giết hại sẽ được phong chân phước

 

Nữ tu Maria Agostina Rivas López bị phiến quân Mao giết hại sẽ được phong chân phước.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lima (RVA News 25-05-2021) - Một nữ tu bị phiến quân "Con đường sáng", theo chủ nghĩa Mao Trạch Ðông ở Peru sát hại, sẽ được phong chân phước.

Ðó là chị Maria Agostina Rivas López, quen gọi là Aguchita, thuộc dòng Ðức Bà Bác Ái Mục Tử nhân lành. Chị sinh ngày 13 tháng 6 năm 1920, tại Coracora bên Peru và năm 14 tuổi chị về Lima, thủ đô Peru để theo học tại trường Sevilla, do các nữ tu dòng này điều khiển. Năm 1944, khi được 21 tuổi, chị gia nhập dòng. Năm 1988, lúc đã 68 tuổi, chị Aguchita được nhà dòng gửi tới làng La Forida, trong sứ mạng của dòng săn sóc các phụ nữ nông dân và thổ dân Asháninka bản địa. Chị tiếp tục ở lại đây mặc dù có rủi ro nguy hiểm, tận tụy phục vụ dân nghèo và các thổ dân. Ngày 27 tháng 9 năm 1990, chị Aguchita bị toán quân "Con đường sáng" hành quyết dã man, cùng với sáu dân làng. Khi ấy chị được 70 tuổi. Hôm 22 tháng 5 năm 2021, Bộ Phong thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận chị Aguchita đã bị sát hại vì sự oán ghét đức tin.

Trang mạng của dòng Ðức Bà Bác ái Mục tử nhân lành mô tả chị Aguchita là "Một phụ nữ tự do, mạnh mẽ và có lòng bác ái lớn lao, với niềm tin sâu xa nơi Thiên Chúa".

(Vatican News 22-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page