Ðức Hồng y Sako cổ võ

một quốc gia trung lập về tôn giáo

 

Ðức Hồng y Sako cổ võ một quốc gia trung lập về tôn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Erbil (RVA News 24-05-2021) - Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Canđê tiếp tục cổ võ một quốc gia Irak, trung lập về tôn giáo, tách biệt chính trị và tôn giáo, nhà nước và đạo, để có thể đạt được những tiến bộ thực sự.

Ðức Hồng y Sako bày tỏ lập trường trên đây trong bài thuyết trình tại Hội nghị do Ðại học Erbil, thủ phủ miền tự trị Kurdistan ở mạn bắc Irak, hôm 19 tháng 5 năm 2021, với chủ đề "Ðoàn kết và Hiến pháp tại vùng tự trị Kurdistan", trước sự hiện diện của Chủ tịch miền, thủ tướng miền cùng với nhiều bộ trưởng và đại biểu nghị viện của miền Kurdistan.

Cho đến nay trào lưu thịnh hành ở Irak vấn gắn liền Hồi giáo và quốc gia, giống như nhiều nước Hồi giáo khác.

Trong bài thuyết trình, Ðức Hồng y Sako nói rằng "bao gồm tôn giáo trong chính trị là một sự bóp méo, vì đó là hai yếu tố khác biệt nhau, dân chủ không phải như một sợi dây kim tuyến, nhưng là bảo đảm "tự do, các quyền con người và phẩm giá, một cách thức để phổ biến nền văn hóa sự sống và làm cho kinh tế được thịnh vượng... Ðể có sự tiến bộ và đoàn kết các dân tộc, cần thiết lập một nền dân chủ đích thực, với một hiến pháp dân sự được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ, tôn trọng tự do của các cá nhân và các nhóm".

Tại Irak, ngày 10 tháng Mười năm 2021 sẽ có cuộc tuyển cử quốc hội, để bầu 328 đại biểu cho Hạ viện. Quốc hội sẽ chỉ định tổng thống và thủ tướng với một chính phủ mới.

Trong bài thuyết trình, Ðức Hồng y Sako cổ võ sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước trong hiến pháp mới của Irak và của miền tự trị Kurdistan, nhìn nhận sự đa nguyên và khác biệt trên bình diện tín ngưỡng và bộ tộc. Hiến pháp dân sự này phải hòa hợp với một thực tại mới và dựa trên các nguyên tắc được nhìn nhận trên bình diện hoàn cầu, phù hợp với công pháp quốc tế và các quyền con người.

Trong bài thuyết trình, Ðức Hồng y Sako không quên cám ơn các vị lãnh đạo chính quyền miền Kurdistan đã đón nhận hàng trăm ngàn người thuộc các gia đình Kitô, từ thành Mossul và bình nguyên Ninive chạy tới tị nạn hồi tháng Tám năm 2014, để tránh cuộc tấn công của Nhà nước Hồi giáo IS.

(Asia News 20-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page