Các giáo phận Mỹ phản ứng khác nhau

về các biện pháp nới lỏng

 

Các giáo phận Mỹ phản ứng khác nhau về các biện pháp nới lỏng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Pennsylvania (RVA News 24-05-2021) - Các giáo phận tại Mỹ phản ứng khác nhau về các biện pháp nới lỏng mới đối với Coronavirus, do "Trung Tâm kiểm soát bệnh tật" (Center for Disease Control) ban hành.

Nói chung, nhiều giáo phận bãi bỏ sự bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi dự lễ. Tuy nhiên giáo phận Pittsburgh bang Pennsylvania, Ðức Giám mục David Zubik qui định rằng chỉ những tín hữu đã chích vắc xin ngừa Covid-19 mới không buộc phải đeo khẩu trang nữa. Các tín hữu chưa chích ngừa, họ vẫn có thể dự lễ, nhưng phải ở một khu vực riêng trong thánh đường.

Tổng giáo phận Baltimore hoàn toàn bãi bỏ việc mang khẩu trang, theo quyết của Ðức Tổng giám mục sở tại William Lori. Trái lại, Ðức Tổng giám mục Thomas Wenski của tổng giáo phận Miami, bang Florida quyết định duy trì việc mang khẩu trang khi tham dự thánh lễ. Ðức Tổng giám mục cho rằng có sự sai lầm trong đường hướng của Trung Tâm kiểm soát bệnh tật, nên ngài muốn thử vài tuần nữa xem việc bãi bỏ mang khẩu trang có thể áp dụng được hay không.

Tại Tổng giáo phận Houston, bang Texas, các tín hữu không buộc mang khẩu trang và số người được dự lễ là 100%, không phải chịu giới hạn nào.

(KNA 21-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page