Sứ điệp video Ðức Thánh Cha gửi đến

buổi canh thức đại kết lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

 

Sứ điệp video Ðức Thánh Cha gửi đến buổi canh thức đại kết lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 23-05-2021) - Nhân buổi Canh thức đại kết lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống được tổ chức bởi nhóm Charis - Ban điều hợp quốc tế của Phong trào canh tân trong Thánh Linh - tại nhà thờ Chúa Ki-tô của Anh giáo ở Giêrusalem, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một sứ điệp video mời gọi các Ki-tô hữu làm chứng cho tình yêu Chúa bằng cách sống những lời "Nhìn xem họ yêu thương nhau dường nào".

Nhóm Charis đã thành lập Ủy ban để tổ chức buổi canh thức này. Ủy ban gồm 5 thành viên Công giáo và 5 thành viên của các Giáo hội và cộng đoàn Ki-tô khác.

Ý nghĩa của sự kiện

Ðối với Ðức Thánh Cha, "đây là một đêm đặc biệt", do đó ngài muốn "chia sẻ những điều trong lòng của ngài khi nghĩ về Giêrusalem, thành thánh của con cháu tổ phụ Abraham." Trước hết, ngài đặc biệt nghĩ đến Phòng Tiệc ly, nơi Chúa Thánh Thần "đã ngự xuống tràn đầy quyền năng trên Mẹ Maria và các môn đệ, biến đổi cuộc sống của họ và toàn bộ lịch sử."

Ðức Thánh Cha nghĩ đến "Giáo hội của thánh Gia-cô-bê, Giáo hội Mẹ, Giáo hội của những người tin vào Chúa Giê-su, Ðấng Mê-si-a. Tất cả đều là người Do Thái. Giáo hội của thánh Gia-cô-bê không bao giờ biến mất khỏi lịch sử. Ngày nay nó vẫn còn sống."

"Nhìn xem họ yêu thương nhau dường nào"

Tiếp tục sứ điệp, Ðức Thánh Cha nhắc rằng trong cộng đoàn những người tin Chúa Giê-su, không ai thiếu thốn bởi vì họ để mọi sự làm của chung và người khác nhận ra họ và nói: "Nhìn xem họ yêu thương nhau dường nào." Ðức Thánh Cha nói rằng đêm nay, những lời "Nhìn xem họ yêu thương nhau dường nào" vang vọng trong lòng ngài hơn bao giờ hết.

Cần sự tha thứ

Ngày nay thế giới có thể nói về các Ki-tô hữu như thế nào? "Nhìn xem họ yêu thương nhau dường nào" hay "Nhìn xem họ ghét nhau dường nào"? Ðức Thánh Cha nói: "Chúng ta cần xin ơn tha thứ từ Cha của tất cả chúng ta và chúng ta cũng cần tha thứ cho nhau, vì chúng ta đã phạm tội chống lại Thiên Chúa và anh em của chúng ta. Chúng ta đã chia rẽ, đã xé rách thành hàng ngàn mảnh, điều mà Thiên Chúa đã tạo nên với tình yêu, say mê và dịu dàng." Ngày nay sự hiệp nhất của Ki-tô hữu trong tình yêu thương nhau càng khẩn thiết hơn bao giờ hết.

Lời mời làm chứng tá Ki-tô giáo

Ðêm nay, Ðức Thánh Cha nói: "có thể là một lời tiên tri, có thể là khởi đầu của chứng tá mà các Ki-tô hữu chúng ta cùng nhau bày tỏ cho thế giới." Ðó là chứng tá của tình yêu của Thiên Chúa mà Chúa Thánh Thần đã đổ vào lòng chúng ta, để "đêm nay, hàng ngàn Ki-tô hữu, từ khắp nơi trên trái đất, sẽ cùng nhau cất lên cùng lời nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến; Thần khí của Tình yêu, xin hãy đến, và biến đổi bộ mặt của trái đất và thay đổi trái tim của con."

Ðức Thánh Cha kêu gọi: "Ðêm nay, tôi thúc giục anh chị em đi vào trong thế giới và làm cho cộng đoàn Ki-tô hữu đầu tiên trở thành hiện thực và làm chứng cho điều: "Nhìn xem họ yêu thương nhau dường nào".

Ðược thay đổi để thay đổi thế giới

Xác tín vào lòng thành tín của Thiên Chúa, Ðấng không bao giờ từ bỏ lời hứa của Người, Ðức Thánh Cha mời gọi: "Hãy để chúng ta được thay đổi bởi Chúa Thánh Thần để chúng ta có thể thay đổi thế giới."

Và kết thúc sứ điệp, Ðức Thánh Cha nhắc lại lời ngôn sứ Isaia:

Trong tương lai, núi Nhà Ðức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng : "Ðến đây, ta cùng lên núi Ðức Chúa, lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ. Vì từ Xi-on, thánh luật ban xuống, từ Giêrusalem, lời Ðức Chúa phán truyền. Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến" (2,2-4). (CSR_3737_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page