Kitô hữu tiếp tục xuất cư khỏi Syria

 

Kitô hữu tiếp tục xuất cư khỏi Syria.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Damascus (RVA News 22-05-2021) - Ðức Thượng phụ Mor Ignatius Aphrem II của Giáo hội Chính thống Siriac e ngại rằng tình trạng xuất cư của các tín hữu Kitô rời khỏi Syria sẽ tiếp tục.

Tuyên bố hôm 20 tháng 5 năm 2021, với tổ chức Hannes-Seidel ở Áo, Ðức Thượng phụ Aphrem nhận thức rằng ngài không tin nhiều người trong số hàng triệu Kitô hữu Syria tị nạn chiến tranh sẽ hồi hương, và thật là khó chặn đứng cuộc xuất cư hiện nay của các tín hữu Kitô ra khỏi Syria. Ðức Thượng phụ cho biết nguyên cộng đoàn Giáo hội của ngài có số tín hữu giảm sút nhiều, và hiện nay số tín hữu Kitô tại Syria chưa tới 800,000 người, tức là giảm mất 50% so với thời cách đây hơn 11 năm, tức là trước chiến tranh.

Về sự bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một vài nước vùng Vịnh, Ðức Thượng phụ Aphrem hy vọng sẽ đến ngày người ta có thể tự do di chuyển ở Trung Ðông, để kiến tạo những quan hệ với mọi người trong vùng, cộng tác và cải tiến chất lượng cuộc sống. Theo ngài, những cố gắng về mặt ngoại giao hiện nay nhắm chống lại một kẻ thù khác, đó là Iran.

Theo Ðức Thượng phụ Aphrem, về việc bảo tồn tự do tôn giáo và bài trừ xu hướng cực đoan về tôn giáo, trước tiên cần phải đạt tới qua các công tác giáo dục: cần phải cảnh giác làm sao để tại các trường học, đặc biệt ở các nước Tây phương, nơi có một số trường tư lập do các tổ chức Hồi giáo tài trợ, đừng giảng dạy những điều cực đoan.

Giáo hội Chính thống Siriac có từ thế kỷ thứ II, từ tòa Thượng phụ Antiokia, với số tín hữu hiện nay được ước lượng từ hai đến ba triệu rưỡi, trong số này một phần tư sống tại Ấn Ðộ, tại Syria có sáu giáo phận, và tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ và một số nước Âu châu, như tại Ðức có 100,000 tín hữu.

(KNA 20-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page