Ðức Thánh Cha mời gọi toàn thể Giáo hội

cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Ðịa

 

Ðức Thánh Cha mời gọi toàn thể Giáo hội cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Ðịa.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 21-05-2021) - Ðức Thánh Cha Phanxicô mời toàn thể Giáo hội cùng tham dự buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Ðịa, vào Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tại nhà thờ Thánh Stêphanô ở Giêrusalem.

Ðức Thánh Cha đã đưa ra lời mời gọi trên tại buổi tiếp kiến các tân đại sứ cạnh Tòa Thánh. Ngài mời gọi các Giáo hội khắp nơi trên thế giới tham dự buổi cử hành phụng vụ, cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Ðịa.

Ðức Thánh Cha nói với các tân đại sứ rằng, trong những ngày này, ngài luôn nghĩ đến những gì đang xảy ra tại Thánh Ðịa, và kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang và bạo lực. Ðức Thánh Cha tiếp tục kêu gọi các bên đi theo con đường đối thoại và hòa bình, đồng thời mời gọi mọi người tham gia buổi canh thức cầu nguyện Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống do các Ðấng Bản quyền Công giáo ở Thánh Ðịa tổ chức.

Ðức Thánh Cha nói thêm: "Trong dịp này, tôi mời gọi tất cả các vị mục tử và các tín hữu của Giáo hội Công giáo cùng cầu nguyện. Nài xin Chúa Thánh Thần gợi lên trong các cộng đoàn để người Israel và Palestine có thể tìm được con đường đối thoại và tha thứ, trở thành những người kiên nhẫn xây dựng hòa bình và công lý, từng bước mở ra một niềm hy vọng chung, để cùng chung sống như anh chị em với nhau".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page