Các giám mục Ðức kêu gọi tham gia

chiến dịch lạc quyên dịp Lễ Hiện Xuống

 

Các giám mục Ðức kêu gọi tham gia chiến dịch lạc quyên dịp Lễ Hiện Xuống.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bonn (RVA News 20-05-2021) - Các giám mục Ðức kêu gọi các tín hữu quảng đại tham gia chiến dịch lạc quyên dịp Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 23/5/2021 này, để trợ giúp Giáo hội tại các nước Ðông Âu.

Chiến dịch hằng năm do tổ chức bác ái Renovabis phát động, năm 2021 có chủ đề là "Chúa canh tân bộ mặt trái đất. Ðông và Tây cùng chung trách nhiệm đối với công trình sáng tạo của Chúa".

Trong thông cáo công bố hôm 18 tháng 5 năm 2021, tại thành phố Bonn, Hội đồng Giám mục Ðức cho biết vì tình trạng đại dịch, chiến dịch lạc quyên này chỉ có thể tiến hành giới hạn. Nhiều sinh hoạt bình thường đã bị hủy bỏ. Cả các thánh lễ tại các nhà thờ, nhân lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, trong đó có các cuộc lạc quyên hỗ trợ tổ chức Renovabis giúp Ðông Âu cũng chỉ được tiến hành giới hạn. Vì thế, các giám mục Ðức kêu gọi các tín hữu gửi thẳng tiền lạc quyên tới tổ chức bác ái nay. Các vị cũng nhắc nhở rằng trong thông điệp "Laudato sì" về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại, Ðức Thánh cha Phanxicô đã mô tả trình trạng nguy ngập của trái đất. Tại các nước Ðông Âu cũng có nhiều vết thương, ví dụ sự ô nhiễm do phóng xạ vẫn còn kéo dài, từ lò năng lượng hạt nhân bị nổ tại Tchernobyl ở Belarus và Ucraina, sự ô nhiễm không khí trong các vùng than đá ở Ba Lan hoặc các khu rác ở Albani.

Chiến dịch Lễ Hiện Xuống năm 2021 do tổ chức Renovabis phát động, tập trung vào những vấn đề môi trường tại Ðông Âu. Ðại dịch Covid-19 càng cho thấy rõ hơn vết thương của nhân loại.

Renovabis là tổ chức bác ái được Hội đồng Giám mục Ðức thành lập năm 1993, có trụ sở ở thành phố Freising, gần Munich với mục đích trợ giúp Giáo hội và xã hội tại các nước cựu cộng sản Ðông Âu. Năm ngoái, tổ chức này đã tài trợ gần 25 triệu Euro cho 578 dự án, trong đó một nửa thuộc lãnh vực xã hội và giáo dục, các phương tiện truyền thông Kitô, sự phát triển các cơ cấu giáo dân và các hiệp hội Công giáo.

(KNA 18-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page