Ðức Thánh cha gặp gỡ

phong trào Scholas Occurentes

 

Ðức Thánh cha gặp gỡ phong trào Scholas Occurentes.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-05-2021) - Lúc 4 giờ chiều hôm 20 tháng 5 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô có cuộc gặp gỡ trực tuyến với phong trào "Scholas Occurentes", từ trụ sở của phong trào này ở khu vực San Callisto, một lãnh thổ ngoại địa của Vatican.

Scholas Occurrentes là một sáng kiến dành cho giới trẻ trên thế giới, bắt nguồn từ Buenos Aires, cách đây 20 năm (2001), khi Ðức Hồng y Jorge Bergoglio làm Tổng giám mục giáo phận này. Lúc đó sáng kiến này được gọi là "Escuela de Vecinos", trường những người láng giềng, và "Những trường anh em" liên kết các học sinh các trường công và tư với nhau, thuộc tất cả mọi tôn giáo, để giáo dục người trẻ về sự dấn thân cho công ích. Sau đó, Scholas Occurentes trở thành một tổ chức thế giới, không lợi nhuận, được Ðức Thánh cha Phanxicô hỗ trợ và cho đặt trụ sở trung ương trên lãnh thổ Vatican. Tổ chức này làm việc với các trường công và tư, không phân biệt trường đời hay trường đạo, nhắm thiết lập một hiệp ước về giáo dục.

Ngày nay Scholas occurentes trở thành một hội Giáo hoàng, một mạng lưới hiện diện tại 190 quốc gia, với hơn 400,000 trung tâm giáo dục, với hơn một triệu học sinh trên thế giới.

Trong cuộc gặp gỡ, Ðức Thánh cha trao đổi với các bạn trẻ Tây Ban Nha và Mỹ châu Latinh. Họ trình bày cho ngài những kết quả cuộc gặp gỡ tại Madrid trong những ngày qua về đề tài "Cùng nhau mơ ước một con đường tương lai tốt đẹp hơn".

Trong cuộc gặp gỡ này, Ðức Thánh cha nối mạng với các học sinh thuộc các trụ sở mới của phong trào Scholas Occurentes tại Sydney bên Australia, Valencia của Tây Ban Nha và Washington, Hoa Kỳ. Ngài cũng lắng nghe các học sinh ở khu vực El Impenetrabile ở Chaco, Argentina, khai mạc chương trình mới nhắm phòng ngừa nghiện ngập.

Trong dịp này có cuộc khai mạc Trường quốc tế những người lãnh đạo môi trường, lấy hứng từ Thông điệp "Laudato sì" của Ðức Thánh cha về bảo vệ môi sinh và thông điệp "Fratelli tutti" về tình huynh đệ nhân loại. Ngoài ra có trường huấn luyện chính trị cũng được khởi xướng.

Cuộc gặp gỡ trên đây được trực tuyến để mọi người có thể theo dõi.

(Scholasoccurentes.org 19-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page