Cuốn VI về hình phạt giáo luật

sẽ được công bố vào mùa hè

 

Cuốn VI về hình phạt giáo luật sẽ được công bố vào mùa hè.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-05-2021) - Cuốn VI về hình phạt hay chế tài trong Bộ giáo luật sẽ được công bố trước cuối mùa hè năm 2021.

Ðức cha Juan Ignacio Arrieta, Tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh về các văn bản luật, tuyên bố như trên với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS, hôm 19 tháng 5 năm 2021. Việc tu chính 90 điều khoản trong Cuốn VI của Bộ giáo luật đã được hoàn tất cách đây một năm. Không phải tất cả các điều khoản đều được tu chính hoặc hoàn toàn là mới mẻ. Nhiều thay đổi chỉ là chuyển vào Cuốn VI các luật đã hiện hữu và những qui luật đã được công bố, sau khi Bộ giáo luật này được Ðức Thánh cha Gioan Phaolo II ban hành hồi năm 1983.

Ðức cha Arrieta người Tây Ban Nha và thuộc giám hạt tòng nhân Opus Dei. Ngài cho biết nòng cốt việc tu chính là phần nói về hình phạt trong các khoản giáo luật này, liên quan đến các tội về tính dục. Sở dĩ có sự tu chính như thế là vì các khoản giáo luật cho đến nay không phải là phương thế đủ định danh các tội phạm tính dục. Vì thế, các tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên từ nay sẽ không còn được coi là tội vi phạm luật độc thân và vi phạm Giới răn thứ Sáu nữa.

Ví dụ, trong thư trả lời gửi cho Ðức Hồng y Vincent Nichols, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh quốc, Ðức Tổng giám mục Filippo Iannone, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về giáo luật, và Ðức cha Tổng thư ký Arrieta, cho biết các tội ác lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, do giáo sĩ phạm, được đề cập tới trong một thiên khác với vấn đề độc thân. Thiên mới sẽ là "Các tội ác chống lại sự sống, phẩm giá và tự do của con người" và trong đó có một điều khoản nói rõ về các tội ác chống lại trẻ vị thành niên".

Có những khoản mới nói về cách xử lý các giám mục và bề trên dòng bị cáo về các tội ác tính dục, hoặc những kẻ toan tính truyền chức linh mục cho phụ nữ, hay những giáo sĩ vi phạm tính chất thánh thiêng của bí tích Thánh Thể và bí tích giải tội. Cho đến nay các tội ác này được xử lý và trừng phạt theo qui luật về những tội nặng, ban hành năm 2010, nay được đưa vào trong Cuốn VI của Bộ giáo luật.

(katholisch.de 19-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page