Ðức Thánh cha bổ nhiệm

tân Giám mục Hong Kong

 

Ðức Thánh cha bổ nhiệm tân Giám mục Hong Kong.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Ðức Thánh cha bổ nhiệm cha Stêphanô Chu Thủ Nhân (Chow Sau-an), Bề trên giám tỉnh dòng Tên Trung Hoa, làm Giám mục Hong Kong.


Vatican (RVA News 17-05-2021) - Sau hơn hai năm bốn tháng trống tòa, Giáo phận Hong Kong đã có một giám mục mới được Ðức Thánh cha bổ nhiệm, đó là cha Stêphanô Chu Thủ Nhân (Chow Sau-an), Bề trên giám tỉnh dòng Tên Trung Hoa.

Ðức cha Chu Thủ Nhân năm nay 62 tuổi, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1959, tại Hong Kong, du học Mỹ và đậu Cao học về tâm lý tại Ðại học Minnesota và gia nhập dòng Tên ngày 27 tháng 9 năm 1984, khi được 25 tuổi; vào nhà tập tại Ailen, và sau đó đậu cử nhân triết học. Trở về Hong Kong, thầy Chu Thủ Nhân học thần học và thụ phong linh mục năm 1994. Sau đó, cha trở lại Mỹ học về ngành Phát triển có tổ chức: đậu cao học tại Ðại học Loyola ở Chicago, sau đó đậu tiến sĩ về Phát triển có tổ chức và tâm lý tại đại học Harvard ở Boston.

Trở về nước, cha Chu Thủ Nhân làm Hiệu trưởng Học viện Hoa Nhân (Wah Yan) của dòng Tên, rồi làm giáo sư tại Ðại học Hong Kong, cùng nhiều công tác khác trong dòng.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, cha Chu Thủ Nhân được chọn làm Giám tỉnh dòng Tên Trung Hoa. Từ năm 2020, cha cũng làm Phó tổng thư ký Hiệp Hội các Bề trên dòng nam ở Hong Kong.

Giáo phận Hong Kong có 601,000 tín hữu Công giáo, nhiều hơn với số giáo dân của bảy giáo phận tại Ðài Loan cộng lại (số giáo dân công giáo tại Ðài Loan là 300,000). Giáo phận bị trống tòa sau khi Ðức cha Dương Minh Chương từ trần ngày 3 tháng 1 năm 2019, và trong thời gian chờ đợi chọn giám mục mới, Tòa thánh đã bổ nhiệm Ðức Hồng y Gioan Thang Hán, 82 tuổi (1939), nguyên Giám mục chính tòa giáo phận Hong Kong, làm Giám quản giáo phận này.

(Rei 17-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page