Bộ giáo luật sẽ có một điều khoản

về tội phạm lạm dụng trẻ em

 

Bộ giáo luật sẽ có một điều khoản về tội phạm lạm dụng trẻ em.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-05-2021) - Bộ giáo luật sẽ có thêm một điều khoản về tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên do các giáo sĩ.

Trên đây là nội dung lá thư do Ðức Tổng giám mục Filippo Iannone, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về giáo luật, và vị Tổng thư ký là Ðức cha Juan Ignacio Arrieta, gửi các giám mục Anh quốc để trả lời cho lá thư đề ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ðức Hồng y Vincent Nichols, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh quốc, xin Tòa thánh tu chính khoản giáo luật số 1395 triệt 2, nói về giáo sĩ lỗi điều răn thứ sáu bạo hành trẻ vị thành niên, vì Ðức Hồng y nói, khoản này "lỗi thời, mơ hồ" có thể tạo nên hiểu lầm.

Theo Ðức Hồng y Nichols, "điều quan trọng là nhà chức trách dân sự có thể hiểu một cách rõ ràng, không chút mơ hồ, đâu là những hành vi mà một người có thể bị coi là có trách nhiệm trong hệ thống hình sự của giáo luật. Các hệ thống luật dân sự không xác định các tội phạm dựa theo Mười giới răn".

Thư của hai vị lãnh đạo Hội đồng Tòa thánh về giáo luật trả lời rằng: "Sau khi cứu xét thông tin và đề nghị của Ðức Hồng y, chúng tôi thông báo cho Ðức Hồng y rằng những nhận xét của Ðức Hồng y đã được để ý trong việc cứu xét cuốn số 6 về việc trừng phạt trong Bộ giáo luật hiện hành". Theo chiều hướng đó, các tội ác chống lại trẻ vị thành niên do giáo sĩ phạm, sẽ được cứu xét trong một thiên khác với vấn đề độc thân. Thiên mới sẽ là "Các tội ác chống lại sự sống, phẩm giá và tự do của con người", và trong đó có một điều khoản nói rõ về các tội ác chống lại trẻ vị thành niên".

(Alfayomega 15-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page