Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

Giám mục Hong Kong

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Giám mục Hong Kong.

Ngọc Yến


Ðức Thánh Cha bổ nhiệm cha Stephen Chow Sau-yan (Chu Thủ Nhân), Dòng Tên, làm Giám mục Hong Kong.


Vatican (Vatican News 17-05-2021) - Sáng thứ Hai 17 tháng 2 năm 2021, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Stephen Chow Sau-yan (Chu Thủ Nhân), Dòng Tên, cho tới nay là Giám tỉnh tỉnh Dòng Tên Trung Hoa, làm Giám mục Hong Kong.

Cha Stephen Chow Sau-yan sinh ngày 07 tháng 8 năm 1959 tại Hong Kong. Sau thời gian lấy cử nhân và thạc sĩ tâm lý tại Ðại học Minnesota, Hoa Kỳ, cha gia nhập Dòng Tên ngày 27 tháng 9 năm 1984.

Từ năm 1986 đến 1988, cha học thạc sĩ triết học tại Ailen. Trở về Hong Kong, từ năm 1988 đến 1993, cha học thần học, và được thụ phong linh mục vào ngày 16 tháng 7 năm 1994.

Sau khi thụ phong linh mục, cha tiếp tục theo học tại Ðại học Loyola ở Chicago (1993-1995) về Phát triển Tổ chức với bằng thạc sĩ, và tại Ðại học Harvard ở Boston (2000-2006) cha lấy bằng tiến sĩ về Phát triển Con người và Tâm lý.

Giám mục tương lai của Hong Kong đã đảm nhiệm các chức vụ sau: từ năm 2007, làm giám thị hai trường cao đẳng của Dòng Tên ở Hong Kong và Wah Yan, Kowloon; giáo sư tại Ðại học Hong Kong (2008-2015) và làm huấn luyện cho Dòng Tên (2009-2017). Từ năm 2009, cha Stephen là Chủ tịch Ủy ban Giáo dục của Dòng Tên ở Trung Quốc và từ năm 2012, là giáo sư về tâm lý tại chủng viện Chúa Thánh Thần của Giáo phận ở Hong Kong; từ năm 2012 đến năm 2014, là thành viên của Hội đồng Linh mục của Giáo phận Hong Kong; từ năm 2013 đến 2017, làm cố vấn Tỉnh dòng và từ năm 2017, thành viên hội đồng giáo dục của Giáo phận. Từ 01 tháng 01 năm 2018 cho đến nay, cha Stephen là Giám tỉnh tỉnh Dòng Tên Trung Hoa và từ năm 2020, là Phó Tổng Thư ký Hiệp hội các dòng nam ở Hong Kong.

Việc bổ nhiệm cha Stephen làm Giám mục Hong Kong chấm dứt nhiều tháng trống tòa; kể từ khi Ðức cha Micae Dương Minh Chương qua đời vào ngày 3 tháng 01 năm 2019, Giáo phận đã được giao cho vị Giám quản Tông Tòa là Ðức Hồng y Gioan Thang Hán, nguyên Giám mục Hong Kong.

Giáo hội Hong Kong có khoảng 550 ngàn người Công giáo trên tổng dân số 7.5 triệu dân. Giáo hội được thành lập vào năm 1841 với tư cách là Phủ doãn Tông tòa, sau đó được nâng lên thành Giáo phận vào năm 1946, gồm 51 giáo xứ và nhiều cơ sở bác ái.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page