Họp báo về cách cử hành

Ngày Quốc tế giới trẻ trong các giáo phận

 

Họp báo về cách cử hành Ngày Quốc tế giới trẻ trong các giáo phận.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 16-05-2021) - Thứ Ba 18 tháng 5 năm 2021, Bộ giáo dân, gia đình và sự sống sẽ mở cuộc họp báo để giới thiệu cuốn sách tựa đề "Những đường hướng mục vụ để cử hành Ngày Quốc tế giới trẻ trong các Giáo hội địa phương", do Bộ soạn thảo.

Chủ tọa cuộc họp báo là cha Alexandre Awi Mello, Tổng thư ký Bộ giáo dân, gia đình và sự sống, cùng với cha João Chagas, Phụ trách Phân bộ giới trẻ tại bộ này, và một số bạn trẻ.

Ngày Quốc tế giới trẻ cấp giáo phận cho đến nay được cử hành vào Chúa nhật Lễ Lá, nhưng bắt đầu từ năm 2021, ngày này được di chuyển tới Chúa nhật Lễ Chúa Kitô Vua, 21 tháng 11 năm 2021.

(Rei 14-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page