Ðức Thượng phụ Pizzaballa phê bình

"chiến dịch bảo vệ tường thành"

 

Ðức Thượng phụ Pizzaballa phê bình "chiến dịch bảo vệ tường thành".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 16-05-2021) - Ðức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa của Công giáo Latinh ở Jerusalem phê bình chiến dịch của Israel gọi là "bảo vệ tường thành", thay vì dựng những cây cầu giữa hai dân tộc Arập và Do thái để có hòa bình.

Từ ngày 10 tháng 5 năm 2021, Israel đang tấn công miền Gaza để trả đũa những vụ lực lượng Hamas bắn hàng ngàn tên lửa vào lãnh thổ Israel. Cuộc hành quân của Israel gọi là "Những người bảo vệ tường". Ðức Thượng phụ Pizzaballa nhận xét rằng "với tình hình đang diễn biến, bạo lực được đưa vào những vụ này mạnh mẽ hơn mọi khi. Nó sẽ tạo nên nhưng vết thương đòi nhiều thời gian hơn nữa để chữa lành. Tình hình căng thẳng mà chúng tôi đang sống trong những ngày này, đặc biệt tại các thành thị của Israel với dân chúng vừa là người Arập vừa là Do thái, chính là kết quả của những năm theo chính sách coi rẻ người Arập, mà phong trào Do thái cực hữu ngày càng khuyến khích. Nếu các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo không bắt đầu thay đổi những thái độ đó, thì tình trạng sẽ trầm trọng hơn. Sự khinh rẻ chỉ có thể tạo nên bạo lực"!

Trong bối cảnh trên đây, Ðức Thượng phụ Pizzaballa nói rằng: "Chúng tôi vẫn còn ở xa viễn tượng hòa bình lâu bền, hòa bình này không phải chỉ là một cuộc đình chiến hoặc một tình trạng không rõ rệt về chính trị. Dầu vậy, chúng tôi sẽ không đầu hàng. Có nhiều người và nhiều lãnh vực trong xã hội Arập và Israel, người có thể thể xây dựng những cây cầu với nhau".

Trả lời câu hỏi tại sao cộng đồng quốc tế không phản ứng, khi phía Israel trục xuất các gia đình Arập ra khỏi khu vực Sheikh Jarrah, ở mạn đông thành Jerusalem, khiến cho vụ này trở thành cơ hội làm bùng nổ xung đột hiện nay, Ðức Thượng phụ Pizzaballa nói: "Tôi nghĩ cộng đồng quốc tế không phản ứng về vụ đó, vì trong lúc này họ có những ưu tiên khác so với những vấn đề trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Ðại dịch Covid-19, những cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội và chính trị đang gia tăng khắp nơi và quốc tế không muốn can dự vào cuộc xung đột tại Thánh địa".

(Terrasanta.net 14-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page