Ðức Hồng y Krajewski

giúp thuốc cho Venezuela

 

Ðức Hồng y Krajewski giúp thuốc cho Venezuela.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 16-05-2021) - Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở từ thiện của Ðức Thánh cha sẽ chuyển các thuốc men quyên góp được tại Italia, để giúp dân nghèo tại Venezuela, với sự hỗ trợ của đoàn dược sĩ tại thành phố Napoli, trong sáng kiến gọi là "Thuốc men cho tất cả mọi người".

Sáng kiến này có từ năm 2015, thu thập các thuốc men tám tháng trước khi hết hạn để gửi giúp các nơi ở nước nghèo đang cần.

Hôm 14 tháng 4 năm 2021, ông Vincenzo Santagada, Chủ tịch Hội dược sĩ Napoli, đã chuyển số thuốc quyên góp được cho Ðức Hồng y Krajewski để lo liệu gửi và giúp dân chúng tại Venezuela.

(Agenzia Nova 14-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page