Ðức Tổng giám mục Cuttack

thánh hiến tiểu bang cho Trái tim Ðức Mẹ

 

Ðức Tổng giám mục Cuttack thánh hiến tiểu bang cho Trái tim Ðức Mẹ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Orissa (RVA News 15-05-2021) - Hôm 13 tháng 5 năm 2021, Ðức Tổng giám mục John Barwa, của giáo phận Cuttack-Bhubaneshwar, bang Orissa bên Ấn Ðộ, đã chủ sự nghi thức thánh hiến bang này cho Khiết tâm Ðức Mẹ, trong lúc bang này đang bị đại dịch tấn công mạnh mẽ.

Lễ thánh hiến đã được Ðức Tổng giám mục Barwa cử hành tại nhà dòng của các nữ tu Thừa sai Bác ái. Lên tiếng trong dịp này, Ðức Tổng giám mục nói với các nữ tu và mọi người rằng:

"Năm nay, lễ Ðức Mẹ Fatima, đất nước Ấn và bang Orissa của chúng ta đang chiến đấu với đợt Covid-19 thứ hai. Quanh chúng ta có bao nhiêu lo âu, sầu khổ và chết chóc, nghèo đói và lầm than. Vì thế một lần nữa, tôi quyết định thánh hiến tổng giáo phận, bang Orissa của chúng ta, các linh mục, nữ tu, các gia đình và chính chúng ta cho Trái tim Ðức Mẹ. Việc làm này là để khẩn cầu Ðức Mẹ ở với chúng ta trên hành trình đức tin, xin Mẹ dẫn chúng ta đến cùng Chúa Con, và được Mẹ chuyển cầu cho toàn thế giới đang đau khổ vì đại dịch".

Ðức Tổng giám mục Barwa cũng nhắc đến sứ vụ của các nữ tu Thừa sai Bác ái tại nhà của Mẹ Teresa, tại bang Bhubaneshwar này. Ngài nói: "Ðây là các nữ tu tiền tuyến đang săn sóc các bệnh nhân, người nghèo và những người đau khổ, người sắp qua đời. Ðoàn chiên chúng ta đang bị tản mát, những người rốt cùng, những người không được coi là quan trọng. Các nữ tu thừa sai mang Chúa Giêsu đến cho họ, qua các công việc từ bi, yêu thương và phục vụ vô vị lợi. Chúng ta đã cùng nhau đọc kinh Mân côi, hát thánh ca kính Ðức Mẹ và cầu nguyện cho các bệnh nhân, những người đau khổ và cầu xin cho đại dịch chấm dứt, trước khi đọc kinh thánh hiến cho Ðức Mẹ Fatima..."

"Chúng ta hãy cầu xin để được trở thành những môn đệ đích thực của Chúa, như Mẹ Maria yêu quí của chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin được khả năng nhìn nhận sức mạnh của kinh nguyện trong đời sống thường nhật, xin học được nơi Mẹ ý nghĩa của hy sinh làm cho mọi việc chúng ta làm trở thành thánh thiêng".

Hôm 13 tháng 5 năm 2021, Ấn Ðộ có thêm gần 363,000 ca nhiễm mới và 4,120 người chết trong một ngày vì Covid-19.

(Asia News 13-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page