Caritas quốc tế e rằng sau Ấn Ðộ,

đại dịch sẽ lan tới Népal

 

Caritas quốc tế e rằng sau Ấn Ðộ, đại dịch sẽ lan tới Népal.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Freiburg (RVA News 14-05-2021) - Phân Bộ quốc tế của tổ chức Caritas Ðức ở thành phố Freiburg e rằng đại dịch Covid-19 tại Ấn Ðộ sẽ lan tới Népal ở mức độ bi thảm.

Trong hai tuần qua, mức độ lây nhiễm Coronavirus ở Népal gia tăng gấp bảy lần và bành trướng ngày càng mau lẹ hơn.

Hôm 13 tháng 5 năm 2021, ông Oliver Mueller, Giám đốc Phân Bộ quốc tế của Caritas Ðức báo động như trên và nói rằng các nhân viên từ thiện ở Népal cho biết tất cả các nhà thương ở Népal tràn ngập bệnh nhân Covid-19 và hệ thống y tế có nguy cơ bị sập, giống như tại Ấn Ðộ. Coronavirus biến dạng B1.617 đang lan nhanh nơi 28 triệu dân Népal với tốc độ đáng lo âu.

Caritas Ðức đã giúp Ấn Ðộ 300,000 Euro và giúp Népal 100,000 Euro qua các tổ chức đối tác tại hai nước, để hỗ trợ việc cung cấp dưỡng khí và trợ giúp y khoa cấp thiết. Cả lương thực cũng được phân phối cho những người vì đại dịch không nhận được lương bổng.

Trước đó, các tổ chức từ thiện khác, như Hội Hiệp sĩ Malta quốc tế, tổ chức Missio ở thành phố Aachen và tổ chức Hãy cứu các trẻ em, cũng đã kêu gọi trợ giúp các bệnh nhân tại Népal.

(KNA 13-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page