Mười linh mục Ấn Ðộ chết vì Covid-19 trong một ngày

 

Mười linh mục Ấn Ðộ chết vì Covid-19 trong một ngày.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kerala (RVA News 13-05-2021) - Mười linh mục Ấn Ðộ chết vì Covid-19 trong vòng 24 tiếng đồng hồ: Sáu linh mục chết ngày 12 tháng 5 năm 2021 và bốn vị chết hôm 11 tháng 5 năm 2021.

Tổng cộng, có 92 linh mục và chủng sinh Ấn Ðộ chết vì đại dịch, kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2021.

Hôm 12 tháng 5 năm 2021, Giáo hội Tin lành Nam Ấn, lớn thứ hai tại Ấn Ðộ về số tín hữu, có hơn 100 mục sư bị nhiễm Coronavirus trong cuộc tĩnh tâm thường niên, từ ngày 13 đến 17 tháng 4 năm 2021 tại Munnar, ở bang Kerala, kể cả vị giám mục Dharmaraj Rasalem, là vị điều hợp viên Giáo hội này và cũng là giám mục giáo phận nam Kerala. Trong số các vị bị nhiễm có hai mục sư bị thiệt mạng.

(Mattersindia.com 13-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page