Nhiều Kitô hữu rời Hong Kong sang Ðài Loan

 

Nhiều Kitô hữu rời Hong Kong sang Ðài Loan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Hong Kong (RVA News 13-05-2021) - Năm 2021, có khoảng 10,000 người dân Hong Kong di cư sang Ðài Loan, trong đó có một số vị lãnh đạo và Kitô hữu, để tránh các cuộc bách hại của nhà nước Trung Quốc.

Tổ chức Quốc tế Quan tâm Kitô (International Christian Concern), gọi tắt là ICC, cho biết nhiều Kitô hữu bị cáo về tội xúi giục khuynh đảo nhà nước, chiếu theo đạo luật đàn áp về an ninh quốc gia.

Trong thông cáo công bố ngày 10 tháng 5 năm 2021, Tổ chức Quốc tế Quan tâm Kitô nói rằng số người di tản ồ ạt như thế là một ví dụ điển hình cho thấy chế độ cộng sản tại Trung Quốc tiếp tục bách hại các tôn giáo tại Hoa Lục và mở rộng ra ngoài. Cảnh sát Hong Kong đã chặn các trang mạng của Giáo hội nào vi phạm luật an ninh quốc gia.

Tổ chức ICC than rằng từ khi chính quyền Hong Kong chấp nhận đạo luật về an ninh quốc gia, hồi tháng Sáu năm 2020 theo lời yêu cầu của nhà nước Bắc Kinh, các vị lãnh đạo tôn giáo từ lâu vẫn ủng hộ dân chủ và tự do ngôn luận ở Hong Kong đã chịu nhiều sức ép. Luật này lên án là khuynh đảo và nổi loạn một loạt các hoạt động vốn được coi là hợp pháp trước đó tại Hong Kong. Sự việc này tạo nên sự phản đối trên thế giới và coi đó là một sự vi phạm trắng trợn lời hứa của Trung Quốc, tôn trọng quyền tự trị và tự do của Hong Kong trong khuôn khổ một nước hai chế độ, khi Anh quốc trả lại Hong Kong cho Trung Quốc hồi năm 1997.

(Ucanews 11-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page